Opening vernieuwd scopiecentrum

15 November 2019

Gisteren is het nieuwe scopiecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei feestelijk geopend. Het scopiecentrum is volledig vernieuwd en van alle gemakken voorzien. Het is een mooie en prettige plek geworden voor patiënten en medewerkers.

Mirjam van ’t Veld (voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei) keek in haar openingsspeech terug op het verbouwingstraject. In 2012 vonden de eerste overleggen plaats, waarbij de nadruk lag op de uitbreiding met de longscopie en de bouw van een grote centrale scopenreiniging. Deze scopenreiniging is in februari 2015 in gebruik genomen. Na opnieuw een periode van plannen maken startte het ziekenhuis in oktober 2018 met de verbouw van de rest van de afdeling met als resultaat prachtige wachtkamers, spreekkamers en scopiekamers, en een uitslaapkamer met mogelijkheid om 15 patiënten op te vangen. Dit alles met als doel het leveren van goede patiëntenzorg en zoals MDL-arts D.J. Bac het verwoordt ‘zorg met de scoop vanuit het patiëntenperspectief’.

Ingewikkeld proces

De verbouwing was een bijzonder ingewikkeld proces omdat tijdens de verbouwing de zorg gewoon door is gegaan. De verbouwing is dan ook gefaseerd aangepakt. Paul Keusters (manager facilitair bedrijf) is trots ‘dat we met de ontwikkelgroep MDL, de bouwers en het team facilitair bedrijf een vernieuwde afdeling hebben opgeleverd die voldoet aan de moderne vereisten van een professioneel scopiecentrum’.

Scopiecentrum

In het scopiecentrum in Ede worden verschillende scopieonderzoeken gedaan. De maag-, darm- en leverartsen (MDL-artsen) en de longartsen werken er dagelijks. Het scopiecentrum is er ook voor de patiënten die een onderzoek ondergaan vanwege het bevolkingsonderzoek darmkanker. Ieder jaar worden er ruim 10.000 patiënten onderzocht in het scopiecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Wat is een scopie?

Een scopie is een onderzoek waarbij de arts de binnenkant van de organen bekijkt. Dit gebeurt met een flexibele slang met een camera (een scoop). Hij/zij kijkt of er afwijkingen zijn en neemt soms weefsel af voor nader onderzoek. Zo worden bijvoorbeeld de luchtwegen, slokdarm, dikke darm of de blaas onderzocht.

Nieuwsoverzicht