Predicaat ‘Beste zorg’ voor borstkanker

19 July 2016

Zorgverzekeraar CZ heeft het predicaat ‘Beste zorg’ voor de behandeling van borstkanker toegekend aan Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘Beste zorg’ is de hoogste score die CZ hanteert.

CZ heeft de zorg van ziekenhuizen ingedeeld in zes categorieën: Beste zorg, Zeer goede zorg, Goede zorg, Kan beter, Voldoet niet, Startend centrum/fusie /anders. De borstkankerzorg van het Edese ziekenhuis valt in de hoogste categorie. Alleen ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitsnormen van CZ krijgen van deze zorgverzekeraar voor 2017 een contract voor de betreffende ingreep.  

Begeleiding borstkanker

Borstkanker of het vermoeden ervan heeft veel impact voor de patiënt en zijn of haar omgeving. Een zwelling in de borst of een niet goede uitslag van de borstkankerscreening kan grote ongerustheid veroorzaken. Het is dan van belang snel duidelijkheid te krijgen: is er sprake van kanker of is het onschuldig? Daarom kan iemand in Ziekenhuis Gelderse Vallei binnen een of twee dagen terecht op de mammapoli. Ook is de psychosociale begeleiding goed geregeld. De behoefte van de patiënt wordt systematisch in kaart gebracht en een klinisch psycholoog maakt deel uit van het behandelteam. Het ziekenhuis biedt daarnaast ook de mogelijkheid tot reconstructie van de borst in eigen huis aan, door twee ervaren plastisch chirurgen die vast onderdeel uitmaken van het mammateam.

Voorkeursziekenhuis

De komende periode maakt CZ de kwaliteitsinformatie en de categorie-indeling breder bekend. Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ voor deze zorg als beste scoren, worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze ‘beste’ ziekenhuizen op het gebied van de gekozen aandoening, worden door CZ aanbevolen bij haar verzekerden.

Borstkankerzorg A.R.T.Z.

In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum wordt de oncologische zorg van Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei bij elkaar gebracht. In de samenwerking delen gespecialiseerde teams per kankersoort hun kennis en ervaring met elkaar, met als doel de oncologische zorg in Gelderland verder te verbeteren. Naast Ziekenhuis Gelderse Vallei kregen ook de andere A.R.T.Z.-partners, Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis, het predicaat ‘Beste zorg’.

Nieuwsoverzicht