Promotieonderzoek in Ede helpt longpatiënten

04 July 2014

Tijdens haar promotieonderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft Anne Cremers internationale aanbevelingen opgesteld en een app ontwikkeld voor de behandeling van sarcoïdosepatiënten. Artsen kunnen met de app de dosering en toepassing van de medicatie precies instellen en monitoren.

In de toekomst zal naar verwachting het voorschrijven van geneesmiddelen afgestemd worden op het persoonlijke profiel, omdat erfelijke aanleg een grote rol speelt bij deze ziekte. Op 26 juni promoveerde Anne Cremers aan de Universiteit Maastricht.

Anne Cremers werkte het afgelopen jaar in Ede bij haar promotor prof. dr. Marjolein Drent, longarts in Ede, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en internationaal expert op het gebied van interstitiële longziekten, waaronder sarcoïdose. Ook werkte zij in Ede samen met prof. dr. Ben Witteman, MDL-arts en hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, om lichaamssamenstelling bij sarcoïdose te bepalen.

Proefschrift

Sarcoïdose is een aandoening van het afweersysteem, die in vrijwel alle organen van het lichaam kan voorkomen. Het kan vanzelf overgaan, maar bij een deel van de patiënten is het beloop ernstig met een enorme impact op de kwaliteit van leven. Bij deze laatste categorie is een tijdige start van een geschikte individuele behandeling noodzakelijk. Ondanks de beschikbaarheid van een grote verscheidenheid aan therapeutische opties, ontbreken goede afspraken. Met haar proefschrift ‘Medicamenteuze opties bij sarcoïdose: hoe kunnen we ze verbeteren?’ heeft Anne Cremers internationale aanbevelingen voor het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, zoals methotrexaat (MTX) en anti-TNF-α middelen (zogenaamde biologicals), opgesteld en vergeleken. Haar onderzoek heeft een belangrijke prijs (Jaarprijs Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland) in de wacht gesleept.

Therapie op maat

Of patiënten wel of niet gunstig reageren op geneesmiddelen (biologicals) bleek samen te hangen met erfelijke aanleg. De verwachting is dat in de toekomst het voorschrijven van geneesmiddelen steeds meer op maat afgestemd zal worden op basis van het persoonlijke profiel: therapie op maat bij sarcoïdose.

Nieuwsoverzicht