Roze lintje voor uitstekende borstkankerzorg

02 September 2014

Het ziekenhuis voldoet aan alle vijf verplichte criteria en aan tien van de tien overige normen die de Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg.

Er melden zich in het ziekenhuis jaarlijks ongeveer 1000 mensen aan met verdenking op borstkanker. In de meeste gevallen kunnen zij de volgende dag terecht voor onderzoek op de polikliniek. Per jaar behandelt het ziekenhuis zo’n 250 nieuwe patiënten, dat is ruimschoots boven de norm van 100 die de BVN stelt. Dr. Wilfred de Roos, oncologisch chirurg, vertelt: ‘Iedere patiënt bespreken we in een multidisciplinair team om de optimale behandeling voor die patiënt vast te stellen. In dat team zitten bijvoorbeeld een internist-oncoloog, een oncologisch chirurg, een radioloog, een radiotherapeut, een plastisch chirurg, een mammacare verpleegkundige, een verpleegkundig specialist en zo nodig een medisch psycholoog.

Uitstekende zorg

Operaties van borstkankerpatiënten vinden binnen twee à drie weken plaats. Ook hiermee scoort het ziekenhuis ruim boven de norm van vijf weken van de BVN. Bij de operatie van een borstkankerpatiënt is vaak ook een plastisch chirurg aanwezig zodat er meteen een reconstructie of cosmetische correctie kan plaatsvinden. Tijdens de hele behandeling heeft de patiënt een vast contactpersoon.

Ervaringen van andere patiënten

Het ziekenhuis neemt deel aan de Monitor Borstkankerzorg van Borstkankerverening Nederland. Doel van deze Monitor is om de patiënt inzicht te geven in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis georganiseerd is, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN omtrent patiëntgerichte zorg. In overleg met alle betrokken heeft de BVN de criteria voor patiëntgerichte zorg aangescherpt. De BVN publiceert de Monitor Borstkankerzorg op internet. Ga naar de website voor alle informatie en de nieuwe criteria.

Nieuwsoverzicht