Scopiecentrum geopend

26 March 2015

Opname, behandeling én nazorg rond een scopie vinden in dit centrum plaats. Het scopiecentrum is er ook voor de patiënten die een onderzoek ondergaan vanwege het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een scopiecentrum geopend. Opname, behandeling én nazorg rond een scopie vinden in dit centrum plaats. Het scopiecentrum is er ook voor de patiënten die een onderzoek ondergaan vanwege het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Een scopie is een onderzoek waarbij de arts de binnenkant van de organen bekijkt. Dit gebeurt met een flexibele slang met een camera (een scoop). Hij/zij kijkt of er afwijkingen zijn en neemt soms weefsel af voor nader onderzoek. Via de mond, anus of plasbuis worden bijvoorbeeld de luchtwegen, slokdarm, dikke darm of de blaas onderzocht.

Binnen het nieuwe scopiecentrum verrichten diverse specialisten scopie-onderzoeken. De maag-, darm- en leverartsen (MDL-artsen) en de longartsen werken er dagelijks. Daarnaast worden er door urologen en keel-, neus- en oorartsen (KNO-artsen) scopieën uitgevoerd tijdens de poliklinische consulten.

Patiëntvriendelijk

Het nieuwe scopiecentrum heeft als grote voordeel dat patiënten op een en dezelfde afdeling worden ontvangen, voorbereid en onderzocht. Ook na het onderzoek blijven zij in het scopiecentrum om de verdoving uit te laten werken en hoeven zij niet meer te verhuizen naar een andere afdeling. De zorgverleners in het scopiecentrum hebben jarenlange ervaring in het uitvoeren van scopieën en het begeleiden van patiënten bij dit soort onderzoeken.

Het scopiecentrum heeft meerdere behandelkamers waardoor de wachttijd zo kort mogelijk is. Licht, comfort en geavanceerde technologie kenmerken de behandelkamers.

Logistiek

Bijzonder is ook de uitgekiende logistiek, waardoor patiëntenstromen en bevoorrading elkaar minimaal kruisen, wat zorgt voor rust, overzicht en hygiëne. Zo gaan alle gebruikte scopen direct na het onderzoek door een speciaal daarvoor bestemde doorgeefkast naar de reinigingsruimte.

Centrale scopenreiniging

Direct na ieder onderzoek worden de gebruikte scopen gedesinfecteerd. In het scopiecentrum is hiervoor een afdeling centrale scopenreiniging. Alle flexibele scopen die gebruikt worden binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei worden hier gereinigd. De centrale scopenreiniging is zo gebouwd en ingericht dat ‘vuil’ en schoon duidelijk gescheiden is.

Voorlichtingsfilms

Niet alleen is er een nieuw scopiecentrum. Ook zijn er voorlichtingsfilmpjes gemaakt om patiënten nog beter voor te kunnen lichten over de onderzoeken. Over acht verschillende scopie-onderzoeken is een film gemaakt. Deze film vertelt de patiënt hoe hij/zij zich kan voorbereiden op het onderzoek, wat het onderzoek inhoudt en wat na het onderzoek de gang van zaken is. Er zijn films over onder andere neusonderzoek, darmonderzoek, blaasonderzoek en onderzoek van de luchtwegen. Deze films staan ook op de website van het ziekenhuis. Binnenkort wordt de website aangevuld met nog drie voorlichtingsfilmpjes.

Nieuwsoverzicht