Update onderhandelingen met zorgverzekeraars 2022

15 December 2021

Ziekenhuis Gelderse Vallei is met de meeste zorgverzekeraars nog in gesprek over de contracten voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022. Landelijk merken alle ziekenhuizen dat veel zorgverzekeraars in een andere wereld lijken te leven dan ziekenhuizen.

Diverse zorgverzekeraars nemen in hun voorstellen kortingen op en stellen bezuinigingen voor waardoor netto aanzienlijk minder ruimte beschikbaar voor patiëntenzorg en een krimp van het ziekenhuis in 2022, terwijl wij juiste hogere kosten hebben door Covid en de combinatie met reguliere zorg waar wachtlijsten voor zijn.

Ziekenhuis Gelderse Vallei investeert in het ziekenhuis, in digitalisering en de zorgprofessionals die duurzaam goede zorg garanderen in de Gelderse Vallei. Dit doen we samen met onze ketenpartners voor de inwoners en onze patiënten in de regio. Daarvoor is een goede financiële afspraak noodzakelijk.

In de komende weken tot jaareinde moeten de onderhandelingen tot een uitkomst leiden. Daarna zal het ziekenhuis de balans opmaken en de verzekerden van de betreffende zorgverzekeraars tijdig laten weten wat dit voor hen betekent voor 2022, via deze website of direct. Hiermee kunnen verzekerden dan bij de keuze voor een zorgverzekering rekening houden voor 31-12-2021.

Standpunten meeste zorgverzekeraars en Ziekenhuis Gelderse Vallei liggen ver uit elkaar

In de periode september tot en met december maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars de jaarlijkse afspraken over de contractering van zorg voor patiënten voor het volgende jaar. De meeste verzekeraars zetten tijdens deze onderhandelingen in op het leveren van aanzienlijk minder patiëntenzorg en de facto krimp van het ziekenhuis in 2022 en geen marktconforme prijzen. Dit is voor Ziekenhuis Gelderse Vallei onacceptabel.

Nauwelijks contracten getekend

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft, met uitzondering van een reeds lopende meerjarenovereenkomst met Menzis, met nog geen enkele andere zorgverzekeraar een contract voor 2022 getekend. De belangrijkste andere zorgverzekeraars voor Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn, naast Menzis, Zilveren Kruis, VGZ en CZ. De gesprekken met CZ kosten veel tijd en de uitkomst is op dit moment nog zeer onzeker. Het ziekenhuis verwacht dat de constructieve besprekingen met Zilveren Kruis en VGZ mogelijk tijdig tot een contract kunnen leiden.

Ziekenhuis Gelderse Vallei is voor 2022 niet gecontracteerd voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis. Het betreft de volgende budgetpolissen:

  • Ziezo Selectief Polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget
  • Principe Polis Budget
  • Zorg Plan Selectief Polis One underwriting Health B.V.

Update woensdag 15 december 

inmiddels is – naast de meerjarenovereenkomst met Menzis - overeenstemming bereikt met zorgverzekeraar EUCARE. Met de andere zorgverzekeraars lopen constructieve gesprekken, maar deze hebben nog niet geleid tot een overeenkomst.

Meer informatie

Zie ook nieuwsbericht: Ziekenhuis Gelderse Vallei is voor 2022
niet gecontracteerd voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis’. 

Bekijk hier de bijlage met de namen van de verschillende uzovi’s per zorgverzekeraar. 

Hieronder vindt u de actuele status van onze onderhandelingen met zorgverzekeraars.

De kleurcodering geeft onze verwachting weer ten aanzien van de lopende onderhandelingen: meer groen betekent dat we verder zijn in de onderhandelingen en dat de kans groter wordt dat we ook voor 2022 een contract hebben met deze zorgverzekeraar zodat uw zorg vergoed wordt. Dit overzicht zal wekelijks worden bijgewerkt.

Nieuwsoverzicht