Volledig gezond voedingsaanbod in 2022

02 December 2020

Ziekenhuis Gelderse Vallei ondertekende op 2 december samen met 10 andere ziekenhuizen in Nederland de intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in Voeding’. Hiermee verklaren de ziekenhuizen dat ze in 2022 een volledig gezond en duurzaam voedingsaanbod hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarmee behalen ze versneld de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord, waarin staat dat alle Nederlandse ziekenhuizen in 2030 een gezond voedingsaanbod moeten hebben.

‘Gezond eten en drinken is, naast voldoende bewegen en slapen, essentieel voor een goede gezondheid. Gezonde voeding draagt niet alleen bij aan een sneller herstel van ziekte, maar ook aan het voorkomen van ziekte’, vertelt Mirjam van ’t Veld, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘We investeren in ons ziekenhuis al jaren in het toepassen van gezonde voeding in de zorg en doen daarnaast veel wetenschappelijk onderzoek. Met het Nationaal Preventieakkoord maken we een goede volgende stap om ook voor medewerkers en bezoekers het voedingsaanbod te verbeteren. We willen daarmee niet wachten, maar het zo snel mogelijk realiseren. Dat past bij ons als Voedingsziekenhuis want daarmee blijven we voorop lopen als het gaat om preventie.’

Om ziekenhuizen hierbij te ondersteunen voert de Alliantie Voeding in de Zog het project ‘Goede zorg proef je’ uit. Menrike Menkveld, directeur van de Alliantie: ‘Om de doelen van het Nationaal Preventieakkoord te behalen is de inzet van maatschappelijke partners en de overheid onmisbaar. Met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken we via ‘Goede Zorg Proef Je’ aan kennisdeling en netwerkontwikkeling. Met de vooroplopende ziekenhuizen in voeding delen we expertise met andere ziekenhuizen en zorginstellingen, bijvoorbeeld via de toolkit en tijdens (regionale) bijeenkomsten. Op die manier werken we aan een brede uitrol in Nederland.’

Gezonde eetomgeving

De nieuwe Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum vormt de basis voor het gezonde voedingsaanbod in de ziekenhuizen. Door zowel te werken aan het aanbod als de presentatie van gezondere producten in de ziekenhuisomgeving, wordt de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze. De Schijf van Vijf vormt de basis voor het bepalen wat een gezondere keuze is. Voor de richtlijnen voor patiënten is de jarenlange ervaring van Ziekenhuis Gelderse Vallei, hét Voedingsziekenhuis benut.

Ziekenhuis Gelderse Vallei dient ook als één van de proeftuinen van het project ‘Goede Zorg Proef Je’. Verder wordt er binnen het project nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het Voedingscentrum, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en Stuurgroep Ondervoeding.

Voorhoedeziekenhuizen

De ‘Voorhoedeziekenhuizen’ bestaan uit Ziekenhuis Gelderse Vallei, Bernhoven, Radboudumc, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Martini Ziekenhuis, Amsterdam UMC locaties AMC en VUmc, MaastrichtUMC+, Erasmus MC en Tergooi. Het onderwerp gezonde voeding is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, dat in 2018 is ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 70 partijen. Waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Nieuwsoverzicht