Wij zijn een seniorvriendelijk ziekenhuis

07 September 2015

Dit keurmerk is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden. Het keurmerk laat zien dat onze zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. In ons ziekenhuis worden jaarlijks bijna 13.000 ouderen (70-plussers) opgenomen. ‘Het is heel belangrijk dat onze organisatie goed op hen is afgestemd.

Wij doen hier dan ook alles aan. Zo hebben we voorlichtingsfilms gericht op ouderen, stimuleren we ouderen om zoveel mogelijk te bewegen, is er een groot aanbod aan lekkere energie- en eiwitverrijkte voeding en zijn er extra speciaal opgeleide vrijwilligers,’ vertelt Desirée Verheijen, geriater in ons ziekenhuis.

Score

Het afgelopen jaar zijn alle ziekenhuizen in Nederland getoetst op 15 kwaliteitsaspecten die betrekking hebben op de specifieke zorgbehoeften en wensen van ouderen. Om het keurmerk te krijgen, moet voor een aantal aspecten minimaal 75 van de 100 punten worden behaald. Dit haalde ons ziekenhuis ruimschoots. We scoorden vooral erg hoog op: de beschikbaarheid en inzet van het geriatrieteam, de op ouderen afgestemde onderzoeken, de aandacht voor zorg in de laatste levensfase, de extra aandacht voor ouderen met dementie, de gastvrijheid en ontvangst en de aandacht voor leefstijl.

Doel keurmerk

Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd en lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG hebben samen met ouderen het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld met als doel de zorg voor deze doelgroep te verbeteren.

Ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen behaalde het keurmerk.

Nieuwsoverzicht