Ziekenhuis draagt taken over aan huisarts

06 October 2016

In september is een bijzonder samenwerkingsproject gestart tussen de Coöperatie Huisartsen Veenendaal en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Doel van het project is het verschuiven van ziekenhuiszorg naar de huisarts. Het gaat hier vooral om de zorg voor ouderen. Ouderen kunnen tijdens de proef voor bepaalde zorg vaker terecht bij hun eigen huisarts, zij hoeven minder vaak naar de medisch specialist in het ziekenhuis.

De proef is bijzonder omdat deze niet is bedacht door beleidsmakers maar opgezet vanuit de huisartsen en medisch specialisten zelf. De Coöperatie Huisartsen Veenendaal (CHV), de geriaters en de reumatologen van Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben samen vier thema’s uitgekozen voor de intensieve samenwerking tussen de huisartsen (1e lijn) en het ziekenhuis (2e lijn).

Overdracht

De controle bij patiënten die bepaalde dementiemedicijnen gebruiken en deze medicijnen goed verdragen, wordt overgedragen aan de huisarts. Het tweede onderwerp is de controle na opname: Als een oudere na een opname op de afdeling geriatrie weer naar huis is gegaan, kan de nacontrole worden overgedragen van de geriater aan de huisarts.
 In het ziekenhuis is een geheugenpolikliniek voor mensen bij wie dementie wordt vermoed. Er komen duidelijk criteria voor de verwijzing naar deze polikliniek zodat onnodige zorg voorkomen kan worden. Tenslotte wordt bekeken of de screening op botontkalking na een botbreuk bij mensen ouder dan 50 jaar, door de huisarts kan worden gedaan.

Doel

De verwachting is dat de verschuiving van zorg van de 2e lijn naar de 1e lijn leidt tot zorg dichter bij huis en de juiste zorg tegen zo laag mogelijke kosten. Daarnaast heeft zorg door de huisarts als voordeel dat de huisarts de patiënt beter kent en kijkt naar de patiënt als geheel. Ook verbetert de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Tenslotte heeft deze verschuiving (substitutie) als voordeel dat het eigen risico van de patiënt minder wordt aangesproken. Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico en de ziekenhuiszorg wel.

Werkwijze

Voor de vier onderwerpen zijn duidelijke afspraken gemaakt en de betrokken zorgverleners zijn geschoold. De proef duurt tot september 2017. Aan de hand van de resultaten beoordelen de huisartsen in de regio of de gemaakte afspraken voor de hele regio kunnen worden gebruikt.

Nieuwsoverzicht