Ziekenhuis Gelderse Vallei roept op tot begrip en medewerking

12 November 2021

Beste patiënt, familielid en bezoeker,

Het zal u niet ontgaan zijn: de laatste weken is het aantal covid-patiënten fors toegenomen. Dat betekent dat ziekenhuizen, óók Ziekenhuis Gelderse Vallei, meer ruimte moeten maken voor de zorg aan covid-patiënten. We vragen uw begrip voor de situatie en het feit dat u soms al langer moet wachten op een operatie of behandeling. Daarnaast vragen we uw medewerking voor extra aanvullende maatregelen, zoals het dragen van een mondneusmasker in ons ziekenhuis. Met waardering voor zorgcollega’s en respect voor ieders persoonlijke keuzes, komen we zoveel verder. Sterker nog, dan krijgen we het #samenvoorelkaar.

Organisatie van de zorg

Ook Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de vraag gekregen extra covid-patiënten op te nemen om zo de lasten te verdelen tussen de ziekenhuizen. Dat doen we ook binnen onze regio Ede/Arnhem/Nijmegen. Ondanks deze spreiding, blijft de druk op ons ziekenhuis groot. Het knelpunt zit vooral bij een (landelijk) tekort aan verpleegkundigen om patiënten op de verpleegafdelingen en de IC’s te verplegen. Daarom zijn we helaas genoodzaakt de komende tijd minder operaties te plannen en soms operaties uit te stellen. Patiënten die het betreft worden persoonlijk door ons ziekenhuis gebeld. We begrijpen dat dit heel vervelend is. Waar mogelijk laten we zoveel mogelijk zorg doorgaan. Uiteraard alle medisch urgente en spoedzorg, maar ook poliklinische afspraken en kleine ingrepen.

Samenwerking met andere zorgaanbieders

We werken nauw en dankbaar samen met de huisartsen en verpleeg- en verzorghuizen in onze regio. Ook zij hebben het drukker en leveren veel zorg en begeleiding voor patiënten. Met elkaar proberen we er alles aan te doen om de zorg in onze regio bereikbaar en beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft. Daarbij hebben we uw hulp en begrip als inwoner en patiënt in deze regio hard nodig.

Waardering en begrip voor onze medewerkers

Onze medewerkers werken al meer dan 1,5 jaar erg hard. Zij verdienen veel waardering en respect voor het feit dat ze nu al voor de vierde keer in een covid-golf terechtkomen. En opnieuw zetten zij zich volledig in! Wij zijn zo trots op onze medewerkers. U ziet vast ook dat het steeds zwaarder voor zorgmedewerkers wordt. We hopen dat u respectvol wilt blijven omgaan met onze collega’s die zo hun best doen om zoveel mogelijk patiënten te helpen.

U kunt helpen

U kunt helpen door u te houden aan de maatregelen in het ziekenhuis. Kom niet naar het ziekenhuis als u klachten heeft die horen bij corona. Volg onze bezoekregels. Ze staan op onze website www.geldersevallei.nl. Wanneer u ons ziekenhuis bezoekt, vragen we u met klem een medisch mondneusmasker te dragen. Deze kunt u bij de ingang zelf pakken. Daar vindt u ook handalcohol, voor de juiste handhygiëne. Verder vragen we u zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te houden. En wist u dat u ons ook helpt door alle maatregelen te volgen in uw familie- of vriendenkring? Want het is nog steeds zo dat de meeste besmettingen thuis plaatsvinden. Tot slot benoemen we dat vaccineren echt helpt. Wij stimuleren vaccinatie. We vragen u een weloverwogen keuze te maken. Mocht u zorg nodig hebben, weet dan dat wij iedereen helpen zonder onderscheid naar vaccinatiestatus. Tot slot. We zijn ervan overtuigd dat we alleen samen het coronavirus onder controle kunnen krijgen. Begrip hebben helpt. Regels volgen ook. Blijf gezond. #samenvoorelkaar

Namens alle medewerkers,

Marjolein de Jong en Arjen Hakbijl,

raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse ValleiNieuwsoverzicht