Ziekenhuis roept patiënten op

30 May 2018

Ziekenhuis Gelderse Vallei roept 55 patiënten op voor een bloedonderzoek om te onderzoeken of zij een hepatitis- B-infectie hebben doorgemaakt. Tijdens een interne controle is gebleken dat het systeem van hepatitis B screening niet sluitend heeft gefunctioneerd. Twee personen blijken onvoldoende te zijn beschermd. Eén van hen, een orthopedisch chirurg, heeft een hepatitis B-infectie doorgemaakt. Er is op dit moment geen enkel gevaar voor besmetting omdat de arts nu levenslang beschermd is. De kans dat deze arts de infectie daadwerkelijk heeft doorgegeven is heel erg klein. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de veiligheid en gezondheid van haar patiënten waarborgen en doet onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook heeft het ziekenhuis de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd op de hoogte gesteld.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren

Alle medische en verzorgende personeelsleden van het ziekenhuis zijn verplicht ingeënt tegen hepatitis B. Eén arts en één medewerker binnen het ziekenhuis waren non-responder voor hepatitis B vaccinatie. Dat betekent dat de inentingen op hen geen effect hadden. Het lichaam maakt dan geen antistoffen aan tegen het virus. Volgens het protocol is dan iedere drie maanden een bloedtest nodig om te testen op hepatitis B. Bij een interne controle is gebleken dat deze controles tussen september 2012 en december 2017 niet regelmatig genoeg zijn uitgevoerd. Toen recent werd getest, bleek dat één van hen besmet is geweest met hepatitis B.

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft overlegd met een speciale landelijke commissie en de GGD om het risico van besmetting van patiënten te bepalen. Hieruit is een beperkte selectie van operaties gekomen waarbij patiënten eventueel risico hebben kunnen lopen. Besloten is deze patiënten op te roepen voor een bloedtest. De kans dat er daadwerkelijk patiënten zijn besmet, is zeer gering omdat de veiligheid van patiënten op verschillende manieren wordt gewaarborgd. Maar het ziekenhuis wil uiteraard het zekere voor het onzekere nemen.

Kwaliteit en veiligheid centraal

Kwaliteit en veiligheid van de zorg staan centraal in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De raad van bestuur betreurt zeer dat dit is gebeurd en heeft opdracht gegeven voor een in- en extern onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. De raad van bestuur en de medische staf hebben zich gecommitteerd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen die voortkomen uit het onderzoek. Zij stellen alles in het werk om herhaling in de toekomst te voorkomen. Zorgvuldigheid naar en patiëntveiligheid voor onze patiënten staat altijd voorop.

Wat is hepatitis B

Hepatitis B is een besmettelijke ziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus. Mensen kunnen de ziekte krijgen door onder andere contact met besmet bloed. Door het hepatitis B-virus kan men een ontsteking van de lever krijgen. De meeste mensen maken de infectie door zonder er ziek van te zijn.

Meer informatie over hepatitis B vindt u op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis_B

Vraag en antwoord

Op onze pagina over www.geldersevallei.nl/hepatitisb vindt u veelgestelde vragen en antwoorden.

Nieuwsoverzicht