Pers

Voor persvragen, interviews, beeldmateriaal of maken van tv- of radio-opnames, kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie.

Perscontact

In principe verlopen alle contacten met de pers via de afdeling communicatie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit geldt voor vragen naar aanleiding van de actualiteit en de persberichten. Aanvragen voor interviews verlopen ook via de afdeling communicatie. Wij zorgen dan indien mogelijk voor een interviewafspraak met een medewerker en/of patiënt.

Recente persberichten

Persberichten die Ziekenhuis Gelderse Vallei stuurt aan de regionale - of landelijke media, kunt u vrijwel gelijktijdig op onze website bekijken in het nieuwsoverzicht.

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen

Patiënten, bezoekers en medewerkers verwachten dat hun privacy in het ziekenhuis gewaarborgd is. Om die privacy te bewaken is het niet toegestaan om geluid en/of beeldopnamen te maken in en om gebouwen op het ziekenhuisterrein zonder toestemming van de afdeling communicatie. Het betreden van de terreinen en gebouwen met ingeschakelde opnameapparatuur is ook niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de afdeling communicatie.

Contact

De afdeling communicatie is bereikbaar op telefoonnummer (0318) 43 57 46. Het e-mailadres van de afdeling is communicatie@zgv.nl.