Stand van zaken onderhandeling zorgverzekeraars

Deze pagina toont alle berichten over de onderhandelingen met onze zorgverzekeraars over de contracten voor 2024.

Update 27 november 2023

Op zaterdag 25 november verscheen in De Gelderlander met het artikel ‘Contracten tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en zorgverzekeraars zijn ook dit jaar nog niet rond’ waarbij lid raad van bestuur Martijn Hendriks werd geïnterviewd. In dit artikel wordt de voortgang van de onderhandelingen aangegeven.

We blijven met alle partijen in gesprek en proberen stapje voor stapje tot elkaar te komen

Update 9 november 2023

Ziekenhuis Gelderse Vallei is al enige tijd in gesprek met 7 zorgverzekeraars over de contracten voor 2024. Met 3 zorgverzekeraars (Caresq, ONVZ en Zorg & Zekerheid) zijn in 2023 meerjarencontracten overeengekomen die ook nog in 2024 doorlopen.

Betere afspraken

De financiën van ziekenhuizen staan zwaar onder druk. Dat komt door kostenstijgingen (Zorgvisie). Daarnaast worden er voor bepaalde verzekeraars meer behandelingen gedaan dan van tevoren ingeschat. Verschillende zorgverzekeraars hebben een plafond voor zorgkosten. Dat betekent dat zij deze hogere productie niet volledig vergoeden. Soms doen we ook minder behandelingen. Dat noemen we onderschrijdingen. Ook die vergoeden zorgverzekeraars niet. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de onderhandelingen daarom richten op afspraken waardoor meer of minder doen niet zo’n grote financiële gevolgen hebben en we betaald krijgen voor de zorg die we leveren.

Op dit moment zijn de verschillen in de voorstellen van het ziekenhuis en veel zorgverzekeraars nog groot. Niet alle zorgverzekeraars zijn bereid om een reële kostenontwikkeling te vergoeden. Ons ziekenhuis gaat geen verliesgevende contracten ondertekenen.

Wat moet u weten?

Het is voor u belangrijk om te weten of uw zorgverzekeraar een contract heeft met ons ziekenhuis. Want dan weet u of u in 2024 ook bij ons verzekerd bent van zorg die (volledig) vergoed wordt. Uw huidige zorgverzekeraar moet u uiterlijk in november informeren over de zorgpolis voor 2024. Het is belangrijk om deze polis goed te bekijken. Bijvoorbeeld omdat uw zorgbehoefte voor het komend jaar anders is. U ziet ook welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd zijn voor 2024.

In het overzicht hieronder ziet u wat de stand van zaken is per zorgverzekeraar. De kleurcodering geeft onze verwachting weer ten aanzien van de lopende onderhandelingen: meer groen betekent dat we verder zijn in de onderhandelingen en dat de kans groter wordt dat we ook voor 2024 een contract hebben met deze zorgverzekeraar zodat uw zorg vergoed wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Stand van zaken per zorgverzekeraar

Versie: 9 november 2023

Verzekeraar Status Prognose
Menzis In onderhandeling ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Zilveren Kruis In onderhandeling
❶❷❸❹❻❼❽❾❿
VGZ In onderhandeling
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
CZ In onderhandeling
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
ASR In onderhandeling
❶❷❸❹❻❼❽❾❿
DSW In onderhandeling
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Salland (ENO)  In onderhandeling
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
ONVZ Gecontracteerd

Caresq Gecontracteerd
Zorg & Zekerheid  Gecontracteerd

Legenda: de voortgang van de onderhandelingen wordt weergegeven door de bollen. Hoe meer groene bollen, hoe verder de onderhandelingen met de zorgverzekeraar zijn gevorderd. 

Opmerking: bij de volgende budgetpolissen moet u rekening houden met NIET volledige vergoeding van uw zorgverzekeraar, uitgezonderd spoedzorg: 

  • Prolife Principe Polis Budget
  • Zilveren Kruis Basis Budgetpolis
  • Zilveren Kruis ZieZo Selectief polis

Let ook goed op uw polis: houden, aanpassen of overstappen?

Kijk ook goed of uw polis nog geschikt is.

  • U kunt uw huidige polis tot en met 31 december 2023 opzeggen
  • U kunt tot en met 31 januari 2024 nog overstappen naar een andere polis bij uw huidige of een andere zorgverzekeraar

Heeft u vragen over de hoogte van de vergoeding van uw behandeling? Controleer voor uw afspraak in het ziekenhuis uw polisvoorwaarden. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Budgetpolissen Zilveren Kruis

Wij sluiten voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis geen contract af. Het gaat om de volgende budgetpolissen:

  • Ziezo Selectief Polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget
  • Principe Polis Budget

Heeft u een budgetpolis van Zilveren Kruis en krijgt u in 2024 planbare zorg (geen spoedzorg) in Ziekenhuis Gelderse Vallei? Dan krijgt u een deel van de factuur thuisgestuurd. U moet deze factuur zelf betalen. Let hier op bij het afsluiten van uw polis.

Nadeel budgetpolis

De budgetpolis is een goedkope basisverzekering. Het grote nadeel van een budgetpolis is dat u in sommige gevallen slechts in een aantal ziekenhuizen binnen Nederland geholpen kan worden. De zorgverzekeraar heeft de zorg voor een scherpe prijs ingekocht bij slechts een aantal zorgcentra. Bij een budgetpolis krijgt u alleen de volledige vergoeding van uw planbare zorg (geen spoedzorg) als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Weet u niet zeker of u een budgetpolis heeft? Kijk in uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.