Stand van zaken onderhandeling zorgverzekeraars

Deze pagina toont alle berichten over de onderhandelingen met onze zorgverzekeraars over de contracten voor 2024.

Update 26 januari 2024

Ziekenhuis Gelderse Vallei sluit met alle zorgverzekeraars contract af voor 2024

Deze week vonden de laatste gesprekken plaats met VGZ en CZ. Daarmee zijn alle zorgverzekeraars gecontracteerd voor 2024. Het gaat om Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, CZ, ASR, DSW, Zorg & Zekerheid, Caresq, ONVZ en Salland.

Raad van bestuurslid Martijn Hendriks: ‘Wij zijn blij te kunnen melden dat we met alle zorgverzekeraars passende afspraken hebben kunnen maken voor dit jaar. Het is voor verzekerden in onze regio goed nieuws te weten dat ze, wanneer zij ziekenhuiszorg nodig hebben, hiervoor bij ons terecht kunnen.’

Update 19 januari 2024

Contracten zorgverzekeraars

Op dit moment is er overeenstemming tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en de volgende zorgverzekeraars: Menzis, Zilveren Kruis, ASR, DSW, Zorg & Zekerheid, Caresq, ONVZ en Salland. Met VGZ en CZ wordt nog onderhandeld.

Stand van zaken per zorgverzekeraar

Het is voor patiënten belangrijk om te weten of hun zorgverzekeraar een contract heeft met ons ziekenhuis. Want dan weten zij of zij in 2024 ook bij ons verzekerd zijn van zorg die (volledig) vergoed wordt. Op deze pagina staat steeds de actuele stand van zaken per zorgverzekeraar. Deze pagina actualiseren wij regelmatig op basis van de voortgang van de onderhandelingen.
Voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis is evenals in 2023 geen contract gesloten. Deze polissen bieden mogelijk geen volledige dekking.

Verwijzingen

Als u patiënten verwijst die verzekerd zijn bij een van de verzekeraars waar (nog) geen contract mee is afgesloten, is het raadzaam de patiënt hierop te wijzen. Want deze loopt het risico dat niet alle zorg wordt vergoed.

Update 28 december 2023

Ziekenhuis Gelderse Vallei sluit zorgcontract met Zilveren Kruis en DSW voor 2024

Vandaag is de onderhandeling met Zilveren Kruis en met DSW voor de zorgcontractering 2024 goed afgesloten. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met Zilveren Kruis en DSW overeenstemming bereikt over het zorgcontract 2024.

Update 22 december 2023

Ziekenhuis Gelderse Vallei sluit zorgcontract met Menzis voor 2024

Vandaag is de onderhandeling met Menzis voor de zorgcontractering 2024 goed afgesloten. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met Menzis overeenstemming bereikt over het zorgcontract 2024.

Bestuurder Martijn Hendriks: ‘Dit is mooi nieuws voor beide partijen, maar zeker voor de patiënten, verzekerden en inwoners van onze regio. Het was ook dit jaar best wel even spannend tijdens de onderhandelingen, maar ik ben blij en tevreden met het resultaat en dit contract. Met deze overeenkomst laat Menzis zien Ziekenhuis Gelderse Vallei te steunen in haar bijdrage aan een Vitale Gelderse Vallei. Ook ben ik erg blij dat we dit net voor de kerst rond hebben gekregen en hiermee zekerheid kunnen bieden aan veel mensen die aan het eind van het jaar nadenken over hun zorgverzekering. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de rest van de contracten ook op korte termijn kunnen afronden”

Update 20 december 2023

Ziekenhuis Gelderse Vallei is nog met een aantal zorgverzekeraars in onderhandeling voor een overeenkomst 2024. De gesprekken lopen constructief en we verwachten nog altijd met alle zorgverzekeraars tegen de juiste voorwaarden een contract voor 2024 af te sluiten. Alleen niet voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis; onderaan deze pagina vindt u meer hierover.

Een aantal zorgverzekeraars geeft op hun website aan dat zolang ze nog in onderhandeling zijn met de zorgaanbieder, zij de zorg van de patiënt volledig volgens de verzekeringsvoorwaarden vergoeden (net als bij een zorgaanbieder met een contract).

Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar of neem hierover contact met hen op.

Update 27 november 2023

Op zaterdag 25 november verscheen in De Gelderlander met het artikel ‘Contracten tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en zorgverzekeraars zijn ook dit jaar nog niet rond’ waarbij lid raad van bestuur Martijn Hendriks werd geïnterviewd. In dit artikel wordt de voortgang van de onderhandelingen aangegeven.

We blijven met alle partijen in gesprek en proberen stapje voor stapje tot elkaar te komen

Update 9 november 2023

Ziekenhuis Gelderse Vallei is al enige tijd in gesprek met 7 zorgverzekeraars over de contracten voor 2024. Met 3 zorgverzekeraars (Caresq, ONVZ en Zorg & Zekerheid) zijn in 2023 meerjarencontracten overeengekomen die ook nog in 2024 doorlopen.

Betere afspraken

De financiën van ziekenhuizen staan zwaar onder druk, onder andere door stijging van de kosten. Daarnaast worden er voor bepaalde verzekeraars meer behandelingen gedaan dan vooraf is ingeschat. Verschillende zorgverzekeraars hebben een plafond voor zorgkosten. Dat betekent dat zij deze hogere productie niet volledig vergoeden. Soms doen we ook minder behandelingen. Deze onderschrijdingen vergoeden zorgverzekeraars ook niet. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de onderhandelingen daarom richten op afspraken waardoor meer of minder doen niet zulke grote financiële gevolgen heeft en we tegen een kostendekkende prijs betaald krijgen voor de zorg die we leveren.

Op dit moment zijn er nog verschillen in de voorstellen van het ziekenhuis en de zorgverzekeraars. Niet alle zorgverzekeraars zijn op dit moment bereid om een reële kostenontwikkeling te vergoeden. Ons ziekenhuis gaat geen verliesgevende contracten ondertekenen.

Wat moet u weten?

Het is voor u belangrijk om te weten of uw zorgverzekeraar een contract heeft met ons ziekenhuis. Want dan weet u of u in 2024 ook bij ons verzekerd bent van zorg die (volledig) vergoed wordt. Uw huidige zorgverzekeraar moet u uiterlijk in november informeren over de zorgpolis voor 2024. Het is belangrijk om deze polis goed te bekijken. Bijvoorbeeld omdat uw zorgbehoefte voor het komend jaar anders is. U ziet ook welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd zijn voor 2024.

In het overzicht hieronder ziet u wat de stand van zaken is per zorgverzekeraar. De kleurcodering geeft onze verwachting weer ten aanzien van de lopende onderhandelingen: meer groen betekent dat we verder zijn in de onderhandelingen en dat de kans groter wordt dat we ook voor 2024 een contract hebben met deze zorgverzekeraar zodat uw zorg vergoed wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Stand van zaken per zorgverzekeraar

Versie: 26 januari 2024

Verzekeraar Status Prognose
Menzis Gecontracteerd
Zilveren Kruis Gecontracteerd
VGZ Gecontracteerd

CZ Gecontracteerd
ASR Gecontracteerd
DSW Gecontracteerd

Salland (ENO Gecontracteerd

ONVZ Gecontracteerd

Caresq Gecontracteerd
Zorg & Zekerheid  Gecontracteerd

Legenda: de voortgang van de onderhandelingen wordt weergegeven door de bollen. Hoe meer groene bollen, hoe verder de onderhandelingen met de zorgverzekeraar zijn gevorderd. 

Opmerking: bij de volgende budgetpolissen moet u rekening houden met NIET volledige vergoeding van uw zorgverzekeraar, uitgezonderd spoedzorg: 

  • Prolife Principe Polis Budget
  • Zilveren Kruis Basis Budgetpolis
  • Zilveren Kruis ZieZo Selectief polis

Let ook goed op uw polis: houden, aanpassen of overstappen?

Kijk ook goed of uw polis nog geschikt is.

  • U kunt uw huidige polis tot en met 31 december 2023 opzeggen
  • U kunt tot en met 31 januari 2024 nog overstappen naar een andere polis bij uw huidige of een andere zorgverzekeraar

Heeft u vragen over de hoogte van de vergoeding van uw behandeling? Controleer voor uw afspraak in het ziekenhuis uw polisvoorwaarden. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Budgetpolissen Zilveren Kruis

Wij sluiten voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis geen contract af. Het gaat om de volgende budgetpolissen:

  • Ziezo Selectief Polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget
  • Principe Polis Budget

Heeft u een budgetpolis van Zilveren Kruis en krijgt u in 2024 planbare zorg (geen spoedzorg) in Ziekenhuis Gelderse Vallei? Dan krijgt u een deel van de factuur thuisgestuurd. U moet deze factuur zelf betalen. Let hier op bij het afsluiten van uw polis.

Nadeel budgetpolis

De budgetpolis is een goedkope basisverzekering. Het grote nadeel van een budgetpolis is dat u in sommige gevallen slechts in een aantal ziekenhuizen binnen Nederland geholpen kan worden. De zorgverzekeraar heeft de zorg voor een scherpe prijs ingekocht bij slechts een aantal zorgcentra. Bij een budgetpolis krijgt u alleen de volledige vergoeding van uw planbare zorg (geen spoedzorg) als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Weet u niet zeker of u een budgetpolis heeft? Kijk in uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.