Onze missie

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een netwerkziekenhuis dat zich onderscheidt door in te zetten op de positieve effecten van voeding en bewegen.

Onze missie

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een veilig ziekenhuis dat op basis van actuele kennis hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg levert. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk werken we aan een optimale gezondheidswinst door preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven.

Daarmee is ons motto

Gedreven door kennis. Gericht op gezondheid.

Met als visie

Voeding en bewegen zijn bouwstenen van onze zorg. We doen veel wetenschappelijk onderzoek en de resultaten zijn een essentieel onderdeel van onze zorg, waardoor de patiënt een meer effectieve behandeling krijgt, sneller kan herstellen en zich beter voelt. We delen onze opgedane kennis breed en zetten deze ook in bij primaire en secundaire preventie. Hiermee dragen we bij aan een gezonde maatschappij als geheel. Ons onderscheidend vermogen komt tot uiting in aantoonbare voeding- en beweeginterventies in onze totale zorgverlening. Vanuit deze focus hebben we gekozen voor de volgende speerpunten in zorg:

Aanvullend hebben we landelijke uitstraling met deskundige zorg op:

Lees het complete visiedocument in 'ZGVisie 2019-2021