MijnZGV: online inzage in medisch dossier

21 tot en met 26 januari 2019 is de landelijke e-healthweek. In deze week staan de digitale innovaties in de zorg centraal. E-health is 'de digitale ondersteuning in de zorg'. Hiermee krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun eigen gezondheid en gegevens. Wij besteden deze week extra aandacht aan MijnZGV, het patiëntenportaal waarmee onze patiënten online meer inzicht krijgen in hun eigen zorg en gegevens. Denk hierbij aan uitslagen, metingen en brieven.

MijnZGV: online inzage in medisch dossier

Op elk gewenst moment van de dag uw bloeduitslagen bekijken? Dat is mogelijk dankzij MijnZGV. Dit is een persoonlijk, online patiëntenportaal. Via MijnZGV kan iedereen van 16 jaar en ouder die als patiënt geregistreerd staat bij ons ziekenhuis, digitaal inzage krijgen in zijn of haar medisch dossier. Zo kunnen patiënten zich beter voorbereiden op een afspraak bij de arts. Achteraf kunnen zij uitslagen nog eens rustig nalezen.

'Dankzij MijnZGV heb ik meer regie over mijn zorg en gezondheid'

Niet verplicht, wel handig

Gebruik van MijnZGV is niet verplicht, maar kan wél heel handig zijn. Inzicht in de eigen medische gegevens kan er namelijk voor zorgen dat patiënten meer inzicht krijgen in hun aandoening en het verloop ervan. Een patiënt vertelt: ‘Bijna alles wat ik moet weten over mijn aandoening staat in MijnZGV. Daardoor kan ik veel meer zelf de regie nemen bij de behandeling van mijn aandoening. Dat is voor mij heel prettig.’ Een andere patiënt vertelt: ‘Ik weet wat ik voel en zie dat ook terug in de uitslagen die ik in mijn medisch dossier lees. Ik weet beter waar het gesprek met de arts over zal gaan. Daardoor kan ik gerichtere vragen stellen.’

Modern gemak

Marijke van der Steen, intensivist, levert als Chief Medical Information Officer (CMIO) een belangrijke bijdrage aan de digitalisering in het ziekenhuis. Zij vertelt: ‘Het is fijn als de patiënt goed geïnformeerd is en kan meedenken. Daarnaast scheelt het veel tijd en kosten als patiënten delen van hun zorg vanuit huis kunnen regelen. Bijvoorbeeld beeldbellen. Ik zie het als modern gemak.’ Een patiënt voegt toe: ‘Vaak weet je na een gesprek met de arts niet meer precies wat er allemaal is gezegd. Het is dan erg fijn dat je thuis rustig wat dingen kunt nalezen.’

Voorbereiden en nalezen

Maag-, darm-, leverarts Philip Bos benadrukt: ‘Ik verdiep mij nauwkeurig in het dossier van mijn patiënt, de patiënt van nu doet dat ook. Ik merk dat mijn gesprekken met patiënten steeds vaker dubbel zijn voorbereid. Erg fijn!’ Een patiënt vult aan: ‘En ik kan thuis nog even nalezen wat de dokter heeft verteld.’’

Ervaringsverhaal van Mevrouw Eijlander 

Mevrouw Eijlander is al jaren hartpatiënt. MijnZGV heeft voor haar veel extra waarde: ‘Als chronisch patiënt ben ik inmiddels redelijk in staat om uitslagen te interpreteren. Doordat ik die van tevoren kan lezen in MijnZGV, ben ik beter voorbereid op het gesprek met de arts. Ik kan gerichtere vragen stellen. Bovendien kan ik na afloop bepaalde zaken nog eens teruglezen. Als ik een vraag heb, kan ik die direct stellen in een e-consult. Voor mij als chronisch patiënt is het heel prettig dat ik zo op een snelle, laagdrempelige manier mijn vragen en zorgen kan bespreken. Door MijnZGV heb ik meer inzicht gekregen in mijn aandoening en in het verloop ervan. Ik ben een stuk mondiger geworden.’

Vraag en antwoord

In MijnZGV kunt u uw ziekenhuisafspraken bekijken. U kunt delen van uw medisch dossier inzien, zoals brieven, metingen en uitslagen van o.a. bloed- en weefselonderzoek. Als u gebruikmaakt van eZorg, biedt MijnZGV u rechtstreeks toegang. In MijnZGV kunt u verder uw persoonlijke gegevens bekijken en deels wijzigen. En u vindt er algemene informatie over het gebruik van MijnZGV: een instructiefilmpje, folder en veelgestelde vragen.

Via de groene knop, rechts bovenin deze website, ‘MijnZGV’ logt u in op uw persoonlijke MijnZGV-omgeving. Of ga direct naar de inlogpagina: www.geldersevallei.nl/mijnzgv 

Inloggen gaat via DigiD, dat staat voor digitale identiteit. U logt hiermee in op websites van tal van overheids- en zorginstanties. Zo ook op MijnZGV, met een extra controlestap via sms of via de DigiD-app. Dit is een hele veilige manier van inloggen. Kijk voor informatie over het gebruik van DigiD op www.digid.nl/vraag-en-antwoord  

In MijnZGV vindt u uitslagen van bloed-, weefsel- en beeldvormend onderzoek. Zoals een echo of MRI. Deze uitslagen zijn beschikbaar vanaf 7 dagen nadat de resultaten bij ons bekend zijn. Uw zorgverlener vertelt u tijdens de eerstvolgende afspraak wat de uitslagen betekenen.

MijnZGV is niet geschikt voor spoedgevallen. Als elke seconde telt, bel dan uw huisarts of 112.

  • Bij uw volgende afspraak vertelt uw behandelaar wat de informatie in uw medisch dossier betekent, u kunt uw vragen dus stellen aan uw eigen arts.
  • Heeft u problemen met inloggen? Waarschijnlijk is er een probleem met DigiD. Kijk op www.digid.nl voor een oplossing.
  • Heeft u een andere vraag? Bekijk dan de patiëntenfolder of de veelgestelde vragen via www.geldersevallei.nl/mijnzgv of bel met (0318) 43 43 45 (maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur).