Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De raad van toezicht richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling, zodat de taken van het ziekenhuis op de juiste manier worden uitgevoerd.

Daarvoor geeft de raad van bestuur tijdig alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft. Belangrijke thema’s zijn onder andere strategie, kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid, financiën en risico’s. De raad van toezicht handelt volgens de statuten van het ziekenhuis en het reglement raad van toezicht. De wijze waarop de raad van toezicht zijn taak vervult is opgenomen in de toezichtvisie en het toezichtkader.

Onafhankelijk

De raad van toezicht is onafhankelijk. De 6 leden hebben geen andere rol in het ziekenhuis dan toezicht houden. Voor de samenstelling van de raad van toezicht is een profielschets opgesteld.

Leden

  • Drs. I.T.J. (Inge) Grimm-Ruiterkamp, MBA, lid raad van toezicht en lid auditcie financiën
  • Prof. dr. J.M.M. (Jan) van Lith, lid raad van toezicht en voorzitter auditcie kwaliteit & veiligheid
  • Drs. W. (Wim) Oosterom, lid raad van toezicht en voorzitter auditcie financiën
  • Ing. G.A. (Gideon) Alewijnse, vicevoorzitter raad van toezicht en voorzitter remuneratiecommissie— en governancecommissie
  • Drs. J.S. (Johan) van der Heide, voorzitter raad van toezicht en lid remuneratie— en governancecommissie
  • Drs. A.C.H. (Annelies) Versteegden, MBA, lid raad van toezicht en lid auditcie kwaliteit & veiligheid