Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het algemeen beleid dat de raad van bestuur voert. De raad van toezicht toetst of - en bevordert dat - de raad van bestuur de doelstellingen van het ziekenhuis en zijn maatschappelijke doelstellingen behaalt. De raad van toezicht is daarnaast werkgever en sparringpartner van de raad van bestuur.

De raad van toezicht houdt zich onder meer bezig met kwaliteit van de zorg, het strategische kader, evaluatie van beleid, de begroting en de jaarrekening en rapportages over financiële resultaten.De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan. Met de leden zijn relevante specifieke deskundigheden in de raad vertegenwoordigd, namelijk zorggerelateerde kennis, ervaring met vraagstukken op het gebied van kwaliteit, financiën, economie, juridisch, HRM en governance.

De raad van toezicht kent drie commissies:
  • Auditcommissie financiën
  • Auditcommissie kwaliteit & veiligheid
  • Remuneratie- en governance commissie

Onafhankelijk

De raad van toezicht is onafhankelijk. De 6 leden hebben geen andere rol in het ziekenhuis dan toezicht houden. Voor de samenstelling van de raad van toezicht is een profielschets opgesteld.


Samenstelling raad van toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei (miv 20-09-2023):