Samenwerking

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt samen met verschillende personen en organisaties. De belangrijkste groep waarmee wij samenwerken, is natuurlijk patiënten.

Wij proberen onze zorg zo goed mogelijk af te stemmen op hun wensen en behoeftes. Hun belangen worden vertegenwoordigd door onze cliëntenraad. Als patiënten individuele suggesties of klachten hebben, kunnen zij terecht bij de klachtenfunctionarissen.

Samenwerkingen

Lees over:

Patiëntenorganisaties

Regionale patiëntenorganisaties kunnen in Ziekenhuis Gelderse Vallei vergaderen of evenementen organiseren. Zij mogen daarvoor gratis faciliteiten van het ziekenhuis gebruiken. Zo nodig krijgen zij ook ondersteuning bij de publiciteit.

Overheid

De raad van bestuur vindt een goed contact met de omliggende gemeenten van belang. Zij nodigt burgemeesters en wethouders van deze gemeenten regelmatig uit voor een werkbezoek.

Stichting Vrienden van Bawku

Ziekenhuis Gelderse Vallei zet zich in om de omstandigheden in het hospitaal in Bawku (Ghana) te verbeteren. Verpleegkundigen, (oud) medisch specialisten en andere medewerkers zetten zich vrijwillig in om bij te dragen aan de ontwikkeling van het hospitaal. Lees meer over de Stichting Vrienden van Bawku.

Samenwerking met andere organisaties

Een andere belangrijke partij waarmee Ziekenhuis Gelderse Vallei samenwerkt, is Clean Care Support BV. De CCS-medewerkers houden ons ziekenhuis schoon. Voor gezamenlijke inkoop werken wij met de Inkoopalliantie Ziekenhuizen.

Afspelen
Alliantie Regionale Topzorg (ARTZ)