A.R.T.Z.

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate in Arnhem en Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem werken samen in de Alliantie Regionale Top Zorg (A.R.T.Z.).

Alliantie Regionale Top Zorg (ARTZ)

Samen bieden wij een volledig pakket van hoogwaardige zorg in de regio. Wij werken in het bijzonder samen bij kankeroperaties die relatief weinig voorkomen.

Beste zorg voor de patiënt

Voor de patiënt en huisarts blijft de eerste ingang in principe gewoon het eigen ziekenhuis. In een multidisciplinair overleg van A.R.T.Z. bespreken alle betrokken disciplines de situatie van de patiënt en de behandelplannen. Om voor iedere patiënt in de regio de beste zorg te kunnen garanderen, kan het voorkomen dat patiënten voor (een deel van) de behandeling verwezen worden naar een andere A.R.T.Z.-locatie dan hun eigen ziekenhuis. Dat kan dus in Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis of Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn. De eigen specialist en een vast contactpersoon blijven altijd betrokken bij de behandeling.

A.R.T.Z. oncologisch centrum

In 2012 zijn de 3 ziekenhuizen gestart met samenwerken bij de hoogcomplexe chirurgie binnen de oncologische zorg. Zoals de behandeling van bepaalde vormen van long-, maag- en leverkanker. In de komende jaren wordt deze samenwerking uitgebreid met andere vormen van zorg. Doordat de oncologisch chirurg en zijn operatieteam de complexe ingrepen vaker uitvoeren, worden zij er vaardiger in. Dat komt de zorgresultaten ten goede. Het stellen van de diagnose, het bespreken van het behandelplan en de nabehandeling vinden plaats in het eigen ziekenhuis van de patiënt.

Kijk voor meer informatie op www.artz.nl

Afspelen
Alliantie Regionale Topzorg (ARTZ)