Spoedpost

Als u overdag spoedeisende zorg nodig heeft, belt u de spoedlijn van uw eigen huisarts. Bij levensbedreigende situaties belt u 112.

Spoedgeval? Zo kiest u de juiste zorg:Huisarts dicht buiten kantoortijd?

Heeft u dringend medische zorg nodig buiten kantoortijd, die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts? Bel dan de Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei: (0318) 200 800. Bel altijd eerst voor dat u langskomt. Wij kunnen u dan beter helpen. Meer lezen over de Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei (HAGV).

Spoedpost

Op de Spoedpost Gelderse Vallei werken huisartsen en medisch specialisten samen aan goede opvang van patiënten die dringend medische zorg nodig hebben. De spoedpost is een samenwerking van de Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Patiënten melden zich bij 1 balie en worden van daaruit verder geholpen.

Huisartsenspoedpost 

Een bezoek aan de huisartsenspoedpost is alleen mogelijk na telefonisch contact. Als u ons belt krijgt u een speciaal opgeleide doktersassistent (triagist) aan de telefoon. Deze noteert uw gegevens, beoordeelt de zorgvraag en urgentie en geeft u advies. Indien nodig maakt de triagist een afspraak voor een consult of vraagt ze de huisarts om u terug te bellen. Het kan ook zijn dat ze u verwijzen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Eén spoedpost bespaart u kosten

Veel patiënten melden zich met acute gezondheidsproblemen rechtstreeks bij de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis. Maar een groot aantal hoort thuis op de huisartsenspoedpost. Zoals mensen met een bloedneus, splinter of snijwond.

Op de gezamenlijke spoedpost worden patiënten doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Dit scheelt voor de patiënt aanzienlijk in de kosten. Behandeling op de huisartsenspoedpost wordt namelijk vergoed door de zorgverzekering. Patiënten betalen geen eigen risico.

Voor de behandeling door een medisch specialist geldt wél het eigen risico. Patiënten betalen de behandeling door een medisch specialist op de spoedpost daarom (deels) zelf. Dit geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen zorgpremie en hebben ook geen eigen risico.