Zorgaanbieders

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt samen met verschillende zorgaanbieders.

Samenwerkingen

Zoals de samenwerking met verzorgings- en verpleeghuizen. Of het samenwerkingsverband met de organisatie van regionale huisartsen. De maatschap gynaecologie werkt nauw samen met de verloskundigen in de regio Gelderse Vallei. De afdeling multizorg werkt samen met (thuis)zorgorganisaties om de overgang van patiënten vanuit het ziekenhuis naar andere zorgvormen te organiseren.

En er is de samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate in Arnhem en Slingeland ziekenhuis in Doetinchem: de Alliantie Regionale Top Zorg (A.R.T.Z.). Samen bieden zij een volledig pakket van hoogwaardige zorg in de regio.

Voor de behandeling van patiënten met pancreas- of galwegkanker werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei samen met andere ziekenhuizen in het samenwerkingsverband Oncomid.

Overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingen met andere zorginstellingen of –organisaties:

 • A.R.T.Z.
 • Bergman Clinics (voor oogheelkundige zorg)
 • Huisartsen Gelderse Vallei
 • IKNL (kankerregistratie)
 • Oncomid
 • Netwerk geriatrie (ketenzorg)
 • Radboudumc (fertiliteitszorg)
 • Radiotherapiegroep (oncologische zorg)
 • Rijnstate (Arnhem)
 • Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem)
 • Stadsapotheken
 • Trombosedienst
 • Verloskundig Samenwerkings Verband (Ede e.o.)
 • Verzorgings- en verpleeghuizen in de regio
 • Ziekenhuis Rivierenland (Tiel)