Veelgestelde vragen coronavirus

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die wij als ziekenhuis nemen. De vragen worden aangevuld zodra nieuwe informatie bekend is.

Bedankt voor al jullie steunbetuiging en hulp. Dat waarderen we enorm.

In verband met het coronavirus zijn wij vanaf dinsdag 24 maart tot nader order gestopt met zorg die geen spoed is. Bij het bepalen van wat wel en geen spoed is, maakt de behandelend arts steeds een zorgvuldige afweging, waarbij het belang van de patiënt altijd voorop staat.

Als het geen spoed is, gaat uw operatie dus niet door. U wordt gebeld als dat voor u geldt. Wij doen onze uiterste best om dit tijdig aan u door te geven, maar u kunt het mogelijk pas kort voor uw afspraak te horen krijgen.

Wij verzoeken u om hierover niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis. We vragen u dit omdat het momenteel erg druk is bij onze afdeling patiëntenservice. We vragen om uw begrip hiervoor.

In verband met het coronavirus gaan de meeste afspraken niet door. Onze medisch en verpleegkundig specialisten beoordelen alle afspraken in de reeds geplande spreekuren en bepalen wat er met die afspraak moet gebeuren. Spoedzorg en zorg voor acute problemen gaan wel door.

Nb: voor zwangeren verwijzen wij naar de vraag ‘Ik ben zwanger, gaan mijn afspraken op de polikliniek door?’

Wij berichten u per brief, mail of telefonisch of uw afspraak wel of niet doorgaat. Wij doen onze uiterste best om dit tijdig aan u door te geven, maar u kunt het mogelijk pas kort voor uw afspraak te horen krijgen.

Wachtlijst
Reeds geplande afspraken die geen direct contact vereisen worden op een wachtlijst geplaatst. Zodra de situatie het toelaat gaan de poliklinieken weer open. Wij nemen dan per brief of telefonisch contact met u op voor een afspraak bij uw medisch of verpleegkundig specialist.

Telefonisch
Indien de medisch of verpleegkundig specialist begeleiding nodig acht proberen we dat bij voorkeur telefonisch te doen. Het moment van bellen kan wel anders zijn dan het eerder afgesproken tijdstip. Bij geen gehoor spreken wij uw voicemail in en bellen wij u op een later tijdstip terug.

Wel een bezoek
Is er een reden dat we u toch graag persoonlijk zien, dan belt de assistente van de polikliniek u om een afspraak te maken en uw ziekteverschijnselen door te nemen. Bent u verkouden? Dan ontvangt u bericht hoe u binnen het ziekenhuis moet handelen. Bij geen gehoor spreken wij uw voicemail in en bellen wij u op een later tijdstip terug.

Let op! Er is maximaal 1 begeleider per patiënt toegestaan.

U kunt zelf contact opnemen met de afdeling patiëntenservice via (0318) 43 43 45 als:

 • u toename van klachten heeft waarvoor u reeds bij de specialist onder behandeling bent. Geef uw vraag hierover door aan de assistente. Zij kan het met de arts overleggen en informeert u over het vervolg
 • u herhaalrecepten nodig heeft. Wij kunnen de recepten naar uw apotheek sturen
 • u uitslagen verwacht. Kijk eerst op patiëntenportaal MijnZGV via www.geldersevallei.nl/mijnzgv

Zo nodig zal de specialist de uitslag telefonisch met u bespreken.

Het kan zijn dat uw arts heeft besloten dat uw afspraak in ons ziekenhuis doorgaat omdat het wenselijk is. Uw bezoek aan het ziekenhuis verloopt op dit moment misschien anders dan u van ons gewend bent.

Voorafgaand aan uw spoedafspraak op de polikliniek wordt u gebeld door de polikliniekmedewerker of medisch specialist. Zij vragen uw ziekteverschijnselen uit. Heeft u minimale klachten (neusverkoudheid en geen bijkomende klachten)? Dan kan uw afspraak doorgaan. Bij de triagelocatie van het ziekenhuis ontvangt u een mondmasker. U zet dit masker op en maakt uw handen schoon.

Heeft u bijkomende klachten zoals hoesten, hoofdpijn, spierpijn, benauwdheid, luchtwegklachten of koorts? De polikliniekmedewerker of medisch specialist bespreekt de alternatieven met u.

We vragen u om in ons ziekenhuis rekening te houden met de landelijke richtlijnen:

 • houd 1,5 meter afstand
 • schud geen handen
 • was uw handen met water en zeep voor en nadat u het ziekenhuis bezoekt
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
 • gebruik papieren zakdoekjes

De ingang van de radiotherapiegroep (vleugel D van ons ziekenhuis) is tot nader order gesloten, u kunt via de triagelocatie naar binnen.

Indien u toename van klachten heeft waarvoor u reeds bij de specialist onder behandeling bent, kunt u contact opnemen met de afdeling patiëntenservice via (0318) 43 43 45. Geef uw vraag hierover door aan de assistente. Zij kan het met de arts overleggen en informeert u ver het vervolg.

Indien u nieuwe klachten krijgt kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts beoordeelt of uw klachten spoed zijn. Indien nodig verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis.

Nb: voor zwangeren verwijzen wij naar de vraag ‘Ik ben zwanger, gaan mijn afspraken op de polikliniek door?’

Uw behandelend arts belt u. Bel niet zelf naar het ziekenhuis. Een telefonisch consult kan best lastig zijn. Wij raden aan pen en papier bij de hand te houden. Ook kunt u vooraf uw vragen op papier zetten. Dit kan u helpen in het telefonisch consult.

Reeds geplande afspraken die geen direct contact vereisen worden op een wachtlijst geplaatst. Zodra de situatie het toelaat gaan de poliklinieken weer open. Wij nemen dan per brief of telefonisch contact met u op voor een afspraak bij uw medisch of verpleegkundig specialist.

U kunt alleen voor spoedgevallen en in overleg met uw huisarts bloed laten prikken in Ziekenhuis Gelderse Vallei locatie Ede. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur.

Heeft u luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid? Dan vragen wij u om niet op bezoek te komen bij patiënten die opgenomen zijn in ons ziekenhuis.

Het kan zijn dat uw afspraak verplaatst of telefonisch wordt gedaan. Bij het bepalen welke afspraak wel en niet doorgaat, maakt de behandelend arts steeds een zorgvuldige afweging. Het belang van de patiënt staat hierbij voorop. Van tevoren worden alle afspraken bekeken. Heeft u een afspraak op de poli staan en bent u niet gebeld? Dan gaat uw afspraak gewoon door. Het kan zijn dat u niet bij uw eigen arts, klinisch verloskundige of gynaecoloog een afspraak krijgt.

Wij willen u vragen zo veel mogelijk alleen te komen. Wij snappen dat dat soms niet lukt, of niet prettig is. Dan kan maximaal 1 ander persoon met u mee.

Maar: heeft u klachten van hoesten, keelpijn, benauwdheid, en/of koorts (temperatuur hoger dan 38ºC)? Dan vragen wij u thuis te blijven en eerst onze polikliniek gynaecologie te bellen: tel (0318) 43 51 60. Telefonisch wordt een inschatting gemaakt van uw situatie. Zo nodig word u beoordeeld in een isolatiekamer met beschermende maatregelen.

Maakt u zich zorgen om iets? Schroom niet om te bellen, net zoals anders. Ook in deze tijd van coronacrisis willen wij goed blijven zorgen voor u en uw kind. Dus als u uw kindje minder voelt bewegen, of als u bloedverlies heeft, of u zich om andere reden zorgen maakt: bel naar de polikliniek gynaecologie (overdag: (0318) 43 51 60), of naar de verloskamers (avond/nacht/weekend: (0318) 43 47 70).

Ja dat kan! Zwangeren die vanwege hun zwangerschap onder controle zijn bij de gynaecologen van Ziekenhuis Gelderse Vallei, kunnen gewoon bij ons in het ziekenhuis bevallen. Dit is niet anders dan in niet-coronatijden. Ook wanneer u bij de verloskundige loopt en er tijdens de bevalling een complicatie ontstaat, óf als er een reden is voor een zogeheten ‘poliklinische’ bevalling, kun je op onze verloskamers terecht. Wij werken nauw samen met de verloskundigen in onze regio en uw verloskundige overlegt op dat moment met de gynaecoloog.

Heeft u klachten die passen bij een corona-infectie? Laat dit dan weten als u of uw verloskundige belt. Het kan zijn dat u dan moet bevallen op een isolatiekamer. Deze kamer is gelijk aan een normale verloskamer. Uw partner kan hierbij aanwezig zijn. Vrouwen die gaan bevallen terwijl ze (vermoedelijk) een corona-infectie hebben (ook als bij de verloskundige onder controle zijn), hebben ook een medische indicatie voor een bevalling in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog.

Wat we helaas hebben moeten afzeggen is de ‘verplaatste thuisbevalling’. Dit is omdat hierbij zowel een kraamverzorgster en verloskundige naar het ziekenhuis moeten komen, naast natuurlijk uzelf en uw partner. De reden hiervoor is dat we de kans op besmetting van zowel u en uw partner, en de zorgverleners om u heen, graag zo laag mogelijk willen houden.

Tenslotte zijn de mogelijkheden van pijnstilling door de huidige situatie anders. De ruggenprik (epiduraal) wordt gezet door een anesthesioloog. Echter, de anesthesiologen zijn momenteel meer en meer nodig bij de zorg voor de corona-patienten op de IC. Daarom zou het soms zo kunnen zijn dat de ruggeprik minder beschikbaar is. Vraag uw verloskundige of gynaecoloog voor verdere informatie en andere mogelijkheden van pijnstilling.

Maakt u zich zorgen om iets? Schroom niet om te bellen, net zoals anders. Ook in deze tijd van coronacrisis willen wij goed blijven zorgen voor u en uw kind. Dus als u uw kindje minder voelt bewegen, of als u bloedverlies heeft, of u zich om andere reden zorgen maakt: bel naar de polikliniek gynaecologie (overdag: (0318) 43 51 60), of naar de verloskamers (avond/nacht/weekend: (0318) 43 47 70).

Wij willen je benadrukken dat wij te allen tijde de (acute) zorg voor onze zwangeren willen waarborgen en voorbereid zijn. Dit geldt voor zowel de gynaecologen als de verloskundigen in de regio. Zo hebben we in het ziekenhuis een speciale isolatiekamer ingericht voor een vermoedelijke of bewezen corona-positieve zwangere. We vinden het belangrijk, ook in deze corona-tijd, goed voor jou en je ongeboren kind te zorgen! De zorg voor zwangeren en pasgeborenen moet en kan in ons ziekenhuis worden gegeven.

Wanneer u een afspraak in het ziekenhuis heeft, mag er 1 iemand met u mee. Overleg daarom goed met uw naasten wie er met u meegaat.

Het is momenteel niet meer mogelijk om een afspraak te maken (via MijnZGV).

Bij geen gehoor spreken wij uw voicemail in en bellen u op een later tijdstip terug. Wij verzoeken u om hierover  niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis. We vragen u dit omdat het momenteel erg druk is bij onze afdeling patiëntenservice. We vragen om uw begrip hiervoor.

U kunt dan terecht bij Sports Valley, het sportmedisch centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Uw huisarts kan verwijzen via het programma Zorgdomein. Hij of zij kan daar het zorgproduct ‘Regulier Sports Valley’ kiezen. U heeft dan binnen maximaal 1 week een afspraak bij de orthopeed of de sportarts.

Let op! Vanwege COVID-19 worden er uitsluitend bel-afspraken gemaakt voor sportorthopedie, topsportgeneeskunde en sportgeneeskunde. Alleen bij spoedindicaties worden er nog sporters gezien, eveneens na verwijzing door huisarts.

Opname en op bezoek

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om dit te voorkomen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Waar nodig worden patiënten in isolatie verpleegd. Onze medewerkers controleren zich allemaal op ziekteverschijnselen.

Dat kan zeker! Hoe fijn is het om een kaartje te ontvangen wanneer je in het ziekenhuis ligt en maar 1 bezoeker per dag mag ontvangen? Klik hier om online een kaart sturen naar iemand die u kent die momenteel in ons ziekenhuis verblijft. Wij zorgen dat deze e-cards worden geprint en afgeleverd bij de juiste persoon. Vergeet niet de goede afdeling erbij te vermelden!

In verband met het coronavirus hebben we de bezoektijden en -regeling aangepast. Klik hier voor meer informatie over de bezoekersregeling.

Via beeldbellen is het mogelijk om contact te hebben met uw naaste die in isolatie verzorgd wordt. Uw naaste maakt dan gebruik van een tablet die we als ziekenhuis hiervoor beschikbaar stellen. Lees hier het bericht over beeldbellen. 

Materiaal en hulp

Ja dat kan. U kunt materiaal, zoals mondkapjes, handschoenen, etc. afgeven bij de receptie in de centrale hal van ons ziekenhuis of u kunt een mail sturen naar wijhelpenZGV@zgv.nl. 

Komt u spullen naar ons ziekenhuis brengen, dan vragen we u:

 • alleen te komen als u geen klachten heeft
 • 1,5 meter afstand van anderen te houden
 • uw handen voor en na een bezoek aan ons ziekenhuis te wassen met zeep en water

We waarderen het dat u ons wilt helpen, dank daarvoor.

Het beeld van het aantal coronapatiënten verandert van uur tot uur. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat we geen dagelijks aantal coronapatiënten meer geven. We zijn zeker niet gestopt met tellen. We tellen een aantal keer per dag. Zodat we precies weten hoeveel patienten we nog kunnen opvangen en of we nog extra materialen nodig hebben. We hebben alleen besloten om de cijfers niet meer te publiceren omdat deze door de dag heen steeds wijzigen.

Onze website is de belangrijkste informatiebron om in de gaten te houden. Onder nieuws vind je het belangrijkste nieuws. 

Dat kan! U kunt uw kaart of attentie opsturen naar: 

Ziekenhuis Gelderse Vallei
t.a.v. receptie o.v.v. hart onder de riem
Postbus 9025
6710 HN Ede

Aandoeningen en corona 

Vanwege de vele vragen over corona bij kankerpatiënten heeft de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) een webinar voor patiënten en hun naasten gemaakt. U kunt de webinar over COVID-19 en de behandeling van kanker hier terugkijken!

Langzaam druppelt er steeds meer informatie binnen vanuit China en Italië. Informatie die interessant is voor mensen met diabetes type 2 (suikerziekte), en voor hun zorgverleners. Tijdens een online bijeenkomst wordt de informatie gedeeld. Klik hier voor video van de online bijeenkomst. Meer informatie

Het coronavirus (COVID-19)

Voor veelgestelde vragen over het coronavirus in het algemeen verwijzen we u naar het landelijke publieksnummer van de RIjksoverheid en de website ven het RIVM.

U kunt het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid bellen via 0800 - 1351. Voor meer informatie over het coronavirus en de richtlijnen kunt u www.rivm.nl/nieuwcoronavirus raadplegen.