Informatie coronavirus

In verband met coronavirus gelden in Ziekenhuis Gelderse Vallei extra maatregelen. Wilt u weten wat dit voor u betekent als patiënt of bezoeker? De meest actuele informatie leest u hieronder.

Patiënten, bezoekers en begeleiders

Vanaf uiterlijk 1 oktober krijgen alle patiënten, begeleiders en bezoekers bij binnenkomst een mondneusmasker uitgereikt. Deze moet gedragen worden tijdens het gehele bezoek aan het ziekenhuis, tenzij de behandelaar aangeeft dat het masker kan worden afgezet. We nemen deze maatregel omdat de kans op besmetting in onze regio momenteel toegenomen is (R-getal is hoger dan 1). Deze maatregel blijft van kracht totdat de kans op besmetting in onze regio weer is gedaald. Het is niet toegestaan een eigen mondneusmasker te gebruiken in ons ziekenhuis. De mondmaskers die worden uitgereikt moeten bij vertrek weer worden ingeleverd.

Coronacheck
Voor de komst naar het ziekenhuis moet iedereen nog steeds de digitale coronacheck invullen en de daarbij gegeven instructies opvolgen. Deze check vindt u hier.

Medewerkers

Onze medewerkers controleren dagelijks hun gezondheid. Als medewerkers klachten hebben die gerelateerd kunnen zijn aan COVID-19, mogen zij pas werken, nadat ze zich hebben laten testen op COVID-19 en de uitslag negatief is.

Onze medewerkers houden daar waar mogelijk 1,5 meter afstand van anderen. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld bij een lichamelijk onderzoek, daarom dragen al onze medewerkers een medische mondneusmasker. Het medische mondneusmasker biedt bescherming voor zowel de drager als anderen. Ook nemen we aanvullende maatregelen; zo wordt er tijdens een lichamelijk onderzoek niet gepraat en moet de patiënt het hoofd zoveel mogelijk afwenden.

Afspraken bij de polikliniek, bloedprikken en/of radiologie

U moet hiervoor een afspraak maken. Hiervoor heeft u de gegevens van uw verwijzing nodig. U kunt online een afspraak maken via MijnZGV, het contactformulier of via onze patiëntenservice via (0318) 43 43 45. Zij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Helaas is het op dit moment erg druk bij het patiëntenservice. Het kan dus zijn dat u langer moet wachten totdat iemand u te woord kan staan. Kijk voor gunstige beltijden op 'Afspraak maken of wijzigen'.

Onze artsen en verpleegkundig specialisten beoordelen op medische grond welke afspraken eerst gepland worden. Spoedzorg en zorg voor acute problemen gaan altijd door.

Mijn afspraak werd afgezegd, wordt deze opnieuw ingepland?

Ja, alle afspraken die zijn afgezegd worden opnieuw inpgepland. We nemen contact met u op om de afspraak opnieuw in te plannen.

Bereid uw afspraak voor

Vanwege het coronavirus gelden er voor ieders veiligheid extra maatregelen. Lees deze maatregelen goed door voor uw bezoek aan het ziekenhuis.

Nb: voor zwangeren verwijzen wij naar de afdelingspagina verloskunde.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op uw afspraak. Bekijk hiervoor onze maatregelen

Afspraak in Barneveld of Veenendaal

In de spreekuurcentra Barneveld en Veenendaal kunnen we geen patiënten met coronagerelateerde klachten (zie hieronder) ontvangen. Krijgt u na het maken van uw afspraak klachten? Neem dan contact op met onze patiëntenservice via (0318) 43 43 45. Dan wordt er gekeken of u op de hoofdlocatie in Ede terecht kunt.

Afspraak in Ede

Doe binnen 48 uur voor uw afspraak de Corona Check. Afhankelijk van uw antwoorden kan het zijn dat uw afspraak uitgesteld wordt of dat er aanvullende maatregelen genomen worden. Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.

U kunt in MijnZGV zien met wie u een afspraak heeft. Ook andere details van uw afspraak, zoals de tijd en locatie, vindt u hier. 

Opname en op bezoek

Op dit moment worden er weer opnames ingepland. De behandelend arts maakt steeds een zorgvuldige afweging, waarbij het belang van de patiënt altijd voorop staat. Op deze manier wordt er gekeken welke operaties eerst gedaan worden.  

We nemen telefonisch contact op met patiënten om een operatie in te plannen. 

Ja, voor ieders veiligheid gelden er in Ziekenhuis Gelderse Vallei extra maatregelen. Het is van belang dat u zich goed voorbereidt op uw opname en verblijf. Bekijk de maatregelen

In verband met het coronavirus hebben we de bezoektijden en -regeling aangepast. Klik hier voor meer informatie over de bezoekersregeling. Bekijk ook de extra maatregelen die gelden. 

Aandacht voor leefstijl

Ik wil werken aan een goede leefstijl om sneller te herstellen, wat zijn goede adviezen?

Wist u dat de kans groter is dat u gezond blijft en dat u sneller herstelt door gezond te eten en voldoende te bewegen en slapen? Ook bij het herstel van covid-19 is aandacht voor voeding, bewegen en slaap, maar ook ademhalingstechnieken belangrijk. Op www.geldersevallei.nl/voeding-bewegen-slaap vindt u adviezen hierover.

Ik heb reuk- en/of smaakverandering na covid-19, waar vind ik meer informatie?

Gemiddeld heeft zo’n 50% van de coronapatiënten te maken met reuk- en/of smaakverandering. Hoewel dit bij een deel van de mensen binnen een paar weken herstelt, is er een grote groep die veel langer te maken heeft met dit verlies. Kijk op onze webpagina 'Voedingsadviezen bij veranderingen in smaak en reuk' voor meer informatie.