Informatie coronavirus

In verband met coronavirus gelden in Ziekenhuis Gelderse Vallei extra maatregelen. Wilt u weten wat dit voor u betekent als patiënt of bezoeker? De meest actuele informatie leest u hieronder.

Omdat wij in ons ziekenhuis te maken hebben met kwetsbare patiënten, vragen wij u om een mondneusmasker te dragen, als:

  • u op bezoek komt bij een patiënt op een van onze verpleegafdelingen. Het dragen van een medisch mondneusmasker is hier een dringend advies. Het ziekenhuis stelt de medische mondneusmaskers beschikbaar. Bezoekers kunnen deze pakken bij de ingang van de verpleegafdelingen, nadat zij hun handen hebben gedesinfecteerd met de beschikbare handalcohol.

  • u luchtwegklachten heeft.
  • u een huisgenoot heeft die besmet is met het coronavirus.
  • u nauw contact hebt gehad met iemand die het coronavirus heeft.

In deze laatste 3 gevallen kunt u een medisch mondneusmasker pakken bij de ingang van het ziekenhuis. 

Afspraken bij de polikliniek, bloedprikken en/of radiologie

Wij nemen altijd contact met u op als uw afspraak niet doorgaat. Hoort u niets? Dan gaat uw afspraak gewoon door! 

U moet hiervoor een afspraak maken. Hiervoor heeft u de gegevens van uw verwijzing nodig. U kunt online een afspraak maken via MijnZGV, het contactformulier of via onze patiëntenservice via (0318) 43 43 45. Zij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Helaas is het op dit moment erg druk bij het patiëntenservice. Het kan dus zijn dat u langer moet wachten totdat iemand u te woord kan staan. Kijk voor gunstige beltijden op 'Afspraak maken of wijzigen'.

Kom niet als patiënt of bezoeker naar het ziekenhuis als u corona hebt. Houd je aan de landelijke adviezen om te testen bij klachten en in isolatie te gaan bij een positieve uitslag.

Is het toch noodzakelijk dat u naar het ziekenhuis komt? Neem dan eerst telefonisch contact op met het ziekenhuis en draag tijdens uw hele bezoek een mondneusmasker.

Heeft u luchtwegklachten maar geen corona? Draag dan gedurende uw hele bezoek aan het ziekenhuis een mondneusmasker. Deze kunt u pakken bij de ingang van het ziekenhuis.

Afspraak in Barneveld of Veenendaal

In de spreekuurcentra Barneveld en Veenendaal kunnen we geen patiënten met coronagerelateerde klachten ontvangen. Krijgt u na het maken van uw afspraak klachten? Neem dan contact op met onze patiëntenservice via (0318) 43 43 45. 

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op uw afspraak. Bekijk hiervoor onze maatregelen

U kunt in MijnZGV zien met wie u een afspraak heeft. Ook andere details van uw afspraak, zoals de tijd en locatie, vindt u hier. 

Coronavirus antistoffentest

Ons medisch microbiologisch laboratorium kan serum van patiënten testen op de aanwezigheid van antistoffen tegen Sars-Cov-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. U kunt dit onderzoek laten aanvragen door uw huisarts of specialist en vervolgens uw bloed laten prikken bij een van onze afnamelocaties. Let op: bloedprikken gaat op afspraak. De resultaten zijn doorgaans binnen enkele werkdagen bekend, het laboratorium zal de uitslag van de test rapporteren naar uw huisarts of specialist.

De antistoffentest heeft een prijs van 13,41 euro (tarief voor 2021), hierbij komen nog wel de bloedafname- en orderkosten (tarief voor 2021 is 13,52 euro). De antistoffentest is een zogenaamde IgG-test en zal op de factuur terug te vinden zijn met (NZA) code 071118. Dit is ook zichtbaar in onze passantenprijslijst

Opname en op bezoek

Wanneer vindt mijn operatie plaats?

Benieuwd wanneer uw operatie gepland staat? Wij bellen u als uw operatiedatum bekend is. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met het ziekenhuis. Lees meer over een mogelijk langere wachttijd voor uw operatie. 

Als uw operatie niet doorgaat, dan nemen wij contact met u op. Hoort u niets? Dan gaat de operatie gewoon door. De behandelend arts maakt steeds een zorgvuldige afweging, waarbij het belang van de patiënt altijd voorop staat. Op deze manier wordt er gekeken welke operaties eerst gedaan worden.

Een besmetting met het coronavirus kan een operatie negatief beïnvloeden. Het landelijke advies is dat er minimaal zeven weken moet zitten tussen het moment dat corona bij u is vastgesteld en uw operatie.

Mocht u corona hebben gehad en uw operatie staat binnen die zeven weken gepland, neem dan contact op met de afdeling opname (0318-434550). We zullen dan samen kijken naar een nieuwe opnamedatum.

Bent u gevaccineerd tegen corona? Dan mag u pas 48 uur na uw vaccinatie geopereerd worden. Houd hier rekening mee. Valt uw operatie binnen deze 48 uur? Neem dan contact op met (0318) 43 45 50.

Ja, dat mag.

Wij vragen u wel om een mondneusmasker te dragen als:

  • u geen afstand tot de patiënt kunt houden.
  • u luchtwegeklachten heeft
  • u een positieve huisgenoot heeft. 

Meer informatie over bezoek.

COVID-19-vaccinatie en booster

Als ziekenhuis kunnen wij er niet voor zorgen dat u voorrang krijgt bij de boostervaccinatie. U moet daarom de oproep van de GGD afwachten. 

De 3e vaccinatie is niet gelijk aan de booster. Patiënten, die de 3e vaccinatie hebben ontvangen komen 3 maanden na de 3e vaccinatie alsnog in aanmerking voor een booster.

Voor meer informatie over de COVID-19-vaccinatie verwijzen we u graag door naar de website van het RIVM.

Ja. Ook bij een verminderde weerstand kunt u veilig een covid-vaccinatie ontvangen. Hiervoor hoeft u niet te overleggen met uw behandelaar. Het risico van eventuele bijwerkingen weegt niet op tegen het risico van een infectie. Het vaccin mag op elk moment worden genomen, ongeacht de situatie (kuur, immuno, etc.).

Ja. Wij adviseren u om uw bloedverdunners te blijven gebruiken. Het vaccin mag op elk moment worden genomen, ongeacht de situatie (kuur, immuno, etc.).

Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat een klein deel van de patiënten die chemotherapie of chemotherapie gecombineerd met immunotherapie kregen in de periode rondom hun vaccinatie tegen corona, minder goed beschermd worden door 2 vaccinaties dan gezonde personen.

De Gezondheidsraad heeft daarom besloten dat patiënten die chemotherapie of chemotherapie/immunotherapie kregen rondom hun vaccinaties in aanmerking komen voor een 3COVID-19-vaccinatie. 

De vaccinatie wordt aangeboden aan alle patiënten waarbij er minder dan 3 maanden zit tussen chemotherapie of chemo-immunotherapie en de 1e COVID-19 vaccinatie.

Patiënten besluiten zelf of ze wel of geen 3e vaccinatie willen nemen. Hiervoor is geen verder overleg met uw oncoloog nodig. Deze patiënten hebben van Ziekenhuis Gelderse Vallei een uitnodiging van de GGD gekregen. Deze uitnodiging kunnen zij gebruiken voor het maken van een afspraak. 

Patiënten die voor een 3e vaccinatie in aanmerking komen, krijgen deze 3e vaccinatie bij de GGD. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken met de GGD.

Bent u net gevaccineerd tegen corona? Dan mag u pas 48 uur na uw vaccinatie geopereerd worden. Houd hier rekening mee. Valt uw operatie binnen deze 48 uur? Neem dan contact op met (0318) 43 45 50.

Beleid Ziekenhuis Gelderse Vallei

In sommige gevallen wijkt het beleid van Ziekenhuis Gelderse Vallei af van het beleid van de GGD. Hieronder vind je meer informatie over de verschillen.

1. Na covid: hierin hanteren we hetzelfde als de GGD: 5 dagen na de eerste ziektedag én 24 uur klachtenvrij. Bij immuungecompromiteerden en opgenomen patiënten is dit 14 dagen. 

2. Bij risico op covid wijkt Ziekenhuis Gelderse Vallei af van de GGD. In ons ziekenhuis maken we geen onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Ook maken we geen onderscheid op een negatieve test op dag 5. Dit is omdat je (ook al ben je gevaccineerd) het contact met kwetsbare mensen 5 dagen moet vermijden. Daarom houden we in Ziekenhuis Gelderse Vallei 5 dagen aan. 

Kijk hier voor meer informatie over de bezoekregels

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een noodscenario voorbereid, conform de FMS richtlijn en afspraken met de andere ziekenhuizen in de regio. Wanneer er sprake is van een noodscenario worden medewerkers ingezet die wel positief getest zijn, maar geen klachten hebben. Er is sprake van een noodscenario als bepaalde zorg op enig moment ernstig in gevaar komt, door een tekort aan zorgmedewerkers. Maar voordat er positief geteste medewerkers worden ingezet, worden eerst andere maatregelen getroffen. Hierbij valt te denken aan: vervanging door collega’s, het afschalen van zorg en het overplaatsen van patiënten naar andere zorginstellingen.

Veiligheid van patiënten staat voorop

Als er in een noodsituatie positieve medewerkers moeten worden ingezet, is de veiligheid van patiënten en medewerkers maximaal gewaarborgd. Alleen medewerkers die zelf willen werken en geen of zeer lichte klachten hebben, worden ingezet. Uiteraard houden zij zich aan de hygiënemaatregelen en kledingvoorschriften. Daarnaast worden zij bij voorkeur op een afdeling ingezet met covid-patiënten. Op afdelingen met kwetsbare patiënten worden de positief geteste medewerkers niet ingezet.

Leidraad landelijke Federatie Medisch Specialisten

Het Expertiseteam Infectiepreventie van de
landelijke Federatie Medisch Specialisten heeft eerder een leidraad uitgegeven
waarin deze noodmaatregel staat beschreven. Deze leidraad wordt door de IGJ onderschreven.

Aandacht voor leefstijl

Ik wil werken aan een goede leefstijl om sneller te herstellen, wat zijn goede adviezen?

Wist u dat de kans groter is dat u gezond blijft en dat u sneller herstelt door gezond te eten en voldoende te bewegen en slapen? Ook bij het herstel van covid-19 is aandacht voor voeding, bewegen en slaap, maar ook ademhalingstechnieken belangrijk. Op www.geldersevallei.nl/voeding-bewegen-slaap vindt u adviezen hierover.

Ik heb reuk- en/of smaakverandering na covid-19, waar vind ik meer informatie?

Gemiddeld heeft zo’n 50% van de coronapatiënten te maken met reuk- en/of smaakverandering. Hoewel dit bij een deel van de mensen binnen een paar weken herstelt, is er een grote groep die veel langer te maken heeft met dit verlies. Kijk op onze webpagina 'Voedingsadviezen bij veranderingen in smaak en reuk' voor meer informatie.