Aangezichtsverlamming

Wanneer de zenuw binnen de schedel beschadigd wordt, gaat de zenuw minder goed functioneren. Er ontstaat een verlamming aan een zijde van het gezicht.

Wat is een aangezichtsverlamming?

Bij een aangezichtsverlamming doet één kant van het gezicht niet meer mee. Verschijnselen zijn:

 • een scheve mond
 • moeite met praten
 • het oog wil niet (helemaal) sluiten en gaat tranen
 • knoeien met eten en drinken
 • (oor)pijnsensaties

Oorzaken aangezichtsverlamming

Beide kanten van uw gezicht hebben een aangezichtszenuw. Deze zenuw zorgt voor de gezichtsuitdrukking en het sluiten van de ogen en mond. De aangezichtszenuw is vergeleken met andere zenuwen kwetsbaar. Als de zenuw beschadigd raakt, kan een aangezichtsverlamming ontstaan. De zenuw kan beschadigen door:

 • een beroerte of hersenletsel
 • oorontsteking
 • schedelletsel of letsel na een operatie
 • het gordelroosvirus (herpes zoster oticus). Hierbij zijn blaasjes zichtbaar in en om de oorschelp.
 • een tumor die op de zenuw drukt. Dit zorgt vaak voor een geleidelijke verlamming.
 • ziekte van Lyme

Vooruitzichten aangezichtsverlamming

Meestal herstelt een aangezichtsverlamming spontaan. Dit duurt vaak 9 tot 12 maanden. Na een jaar zal het herstel niet verder doorzetten. Na verloop van jaren kan de verlamming minder zichtbaar worden, omdat de huid ouder wordt en uitzakt. Het eindresultaat is vaak acceptabel.

Na een aangezichtsverlamming kunnen hinderlijke verschijnselen blijven bestaan:

 • oog en mond kunnen soms niet meer volledig sluiten
 • de aangedane kant kan niet normaal meebewegen bij spreken, eten en fluiten
 • de aangedane kant kan strak aanvoelen
 • het oog kan gaan tranen

Is er sprake van de verlamming van Bell? Dit geneest vaak binnen 6 tot 8 weken volledig en spontaan. De verlamming van Bell komt voor in 50% van de gevallen.