ADHD

Sommige kinderen en jongeren hebben moeite om hun aandacht en concentratie vast te houden. Ze kunnen impulsief en hyperactief zijn. Mogelijk hebben zij ADHD. Dit staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het wordt ook wel een aandachts- of hyperactiviteitsstoornis genoemd.

Wanneer heeft een kind ADHD?

Een kind heeft mogelijk ADHD, als het problemen heeft op de volgende gebieden:

Aandacht en concentratie

Het kind vindt het moeilijk om de aandacht blijvend op 1 taak te richten. Hij of zij is snel afgeleid door allerlei prikkels uit de omgeving.

Hyperactiviteit

Het kind is voortdurend in beweging. Dit is vaak vooral zo op jonge leeftijd. Ook is het kind snel opgewonden en gefrustreerd. Hij of zij voelt vaak een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie. Het kind doet, voordat het denkt. Ook ontbreekt de 'remfunctie': het kind houdt zich niet bezig met de gevolgen van zijn gedrag.

Regelfunctie

Het kind vindt het moeilijk om te plannen. Ook is het moeilijk om zijn emoties, motivatie en alertheid te reguleren. En om eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen.

Plan van aanpak

Soms zorgt het gedrag van een kind voor veel problemen. Thuis of op school. Dan is het noodzakelijk om te bepalen wat er aan de hand is. Zodat we weten hoe we de problemen kunnen verminderen of oplossen. Samen met u maken we dan een plan van aanpak. Daarin zetten we onder andere:

  • advies over de behandelingsmogelijkheden, zoals begeleiding, medicatie of COGMED-training
  • of er andere zaken een rol spelen, zoals motorische onhandigheid of slaapproblemen

Als langlopende hulp nodig is

Is er langlopende psychologische hulp of begeleiding nodig? Dan kunnen wij altijd in overleg met u verder doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar kinderpsychiatrie, psychotherapeutische hulp en/of een opvoedkundige. Voor kinderpsychiatrische hulp verwijzen wij door naar Karakter, GGZ ProPersona of vrijgevestigde GGZ-praktijken, met wie wij korte overleglijnen hebben. Voor adviezen verwijzen wij door naar Bureau Jeugdzorg, GGZ ProPersona of vrijgevestigde GGZ-praktijken.