Alcoholproblematiek

Ziekenhuis Gelderse Vallei en IrisZorg (organisatie voor verslavingsbehandeling en maatschappelijke opvang) hebben samen het zorgpad 'alchoholproblematiek' ontwikkeld. Het zorgpad ondersteunt de gemotiveerde patiënt om iets te doen aan zijn of haar alchoholgebruik.

Door een ziekenhuisopname beseffen veel patiënten dat (de ernst van) hun ziekte en het gebruik van veel alcohol een slechte combinatie is. Zij zijn ziek en hebben soms onherstelbare schade aan hun lever of alvleesklier. Maag-, darm- en leverartsen en medisch maatschappelijk werkers werken samen bij het organiseren van de zorgverlening voor deze groep patiënten.

Gevolgen van alcoholgebruik

Het gevolg van overmatig alcoholgebruik kan zijn dat delen van het lichaam onvoldoende vocht krijgen en organen beschadigd raken. Op de lange termijn hebben organen die bij de opname en afbraak van alcohol betrokken zijn, het zwaar te verduren. Dit betreft de maag, lever, alvleesklier, hersenen en het hart.

Klachten bij overmatig alcoholgebruik:

  • kater
  • misselijkheid
  • hoofdpijn
  • slechte conditie
  • black-out
  • leververvetting

Begeleiding

Al tijdens de opname in het ziekenhuis is er begeleiding op medisch en psychosociaal vlak. De medisch maatschappelijk werker speelt hierin een belangrijke rol. Na ontslag uit het ziekenhuis vindt vervolgbehandeling plaats via een van de consultatiebureaus voor alcohol- en drugsverslaving. Door het zorgpad is de aansluiting op vervolgbehandeling na ontslag uit het ziekenhuis goed geregeld. De continuïteit in de behandeling is gewaarborgd. De behandeling en begeleiding zijn op vrijwillige basis.

Wat u zelf kunt doen

Voor een afspraak heeft u een verwijzing nodig van uw specialist.