Aderverkalking (Atherosclerose)

Aderverkalking ofwel Atherosclerose is een langzaam proces in de bloedvatwand dat ervoor zorgt dat de slagaders steeds nauwer worden. Uiteindelijk kan dit leiden tot een hart- of herseninfarct.

Wat is atherosclerose?

Atherosclerose ofwel (slag)aderverkalking, is een onvermijdelijk proces in de ouder wordende mens. Onder invloed van al dan niet aanwezige risicofactoren als erfelijke belasting, roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, overgewicht, leeftijd en geslacht, ontstaat bij iedereen vroeg of laat (slag)aderverkalking.

Bij de meeste mensen geeft (slag)aderverkalking geen klachten. Klachten kunnen ontstaan als een slagader zodanig aangetast en vernauwd is, dat de bloeddoorstroming duidelijk beperkt wordt. Dit gebeurt met name in de situatie dat een toename van de bloeddoorstroming nodig is, zoals bij lichamelijke inspanning.

Klachten bij atherosclerose

Voorbeelden van klachten bij atherosclerose zijn 'etalagebenen' (perifeer vaatlijden) of pijn op de borst (angina pectoris). Soms is de slagader nog niet ernstig vernauwd, maar kan er wel een 'stolselprop' ontstaan die los kan schieten en de slagader afsluit. Dit kan leiden tot een hart- of herseninfarct (beroerte).

Diagnose atherosclerose

Atherosclerose is de overkoepelende term voor ziekten in diverse organen, waarbij de verschillende diagnoses dus ook door diverse specialisten gesteld kunnen worden. Een hartinfarct of angina pectoris zal vaak door de cardioloog worden vastgesteld, een beroerte of TIA (tijdelijke beroerte) door de neuroloog en perifeer vaatlijden door de vaatchirurg. Daarnaast kan het risico op het ontstaan van een van bovenstaande atherosclerotische aandoeningen worden ingeschat op grond van de verschillende risicofactoren. Dit zal vaak door de huisarts of een internist gebeuren.

Behandeling van atherosclerose

De behandeling van aderverkalking zal vaak door de cardioloog, neuroloog, vaatchirurg of interventieradioloog worden gedaan. Zij kunnen het bloedvat soms weer openmaken met behulp van een dotterprocedure of medicatie (trombolyse). Uiteraard is het na de acute fase van groot belang om een volgende uiting van de vaatziekte te voorkomen. Hiervoor zal meestal medicatie worden gegeven zoals bloedverdunners, cholesterolverlagers en/of medicijnen tegen een hoge bloeddruk. Ook aanpassing van leefstijl zoals stoppen met roken en afvallen, kan van groot belang zijn.

De behandeling met medicatie na het acute stadium is bij uitstek het werkgebied van de internist. Wanneer de risicofactoren snel onder controle zijn, kan de huisarts de behandeling op lange termijn weer overnemen. Wanneer de bloeddruk of het cholesterol moeilijk onder controle te krijgen is, zal de behandeling vaak door een internist worden voortgezet.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt uw leefstijl aanpassen door:

  • te stoppen met roken
  • af te vallen (indien van toepassing)
  • meer te bewegen

Vooruitzichten

De meeste medicatie zal levenslang gebruikt moeten worden (bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers, bloedverdunners).