Borstkanker

Borstkanker is een kwaadaardige tumor. De kanker kan op verschillende plaatsen in de borst ontstaan en gaan uitzaaien in het lichaam. Patiënten kunnen heel snel op onze mammapoli terecht. Op 1 dag krijgt u alle onderzoeken, de diagnose en een behandelplan. De wachttijden voor een operatie zijn kort.

De afgelopen 3 maanden heeft het bevolkingsonderzoek borstkanker stilgelegen door de coronacrisis. In de media verschenen berichten dat dit mogelijk tot 500 extra borstkankerdoden zal leiden. Deze cijfers zorgen voor onnodige paniek. Veel borstkankertumoren groeien zo langzaam dat dit uitstel voor patiënten geen nadelige gevolgen heeft. Patiënten met borstklachten of een knobbeltje in de borst konden tijdens de coronacrisis ook gewoon terecht bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. De borstkankerzorg is al die tijd doorgegaan.

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Wij raden u aan om bij klachten van de borst niet te wachten tot het bevolkingsonderzoek, maar een bezoek te brengen aan uw huisarts. Met hem of haar kunt u uw zorgvraag bespreken. Uw huisarts kan u verwijzen naar de mammapoli in het oncologisch centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Als u wordt doorverwezen voor onderzoek, is er een aparte radiologieafdeling voor patiënten met verdenking op borstkanker. Omdat we voldoende onderzoekscapaciteit hebben kunt u meestal de volgende werkdag bij ons terecht voor borstonderzoek en krijgt u nog dezelfde dag de uitslag hiervan. In ons ziekenhuis wordt daarbij uiteraard de RIVM-richtlijn van 1.5 m afstand houden in acht genomen.

A.R.T.Z. Oncologisch centrum

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt binnen A.R.T.Z. (Alliantie Regionale TopZorg) nauw samen met Rijnstate, het Slingeland Ziekenhuis en de Radiotherapiegroep. Mochten wachttijden onverhoopt oplopen dan zoeken wij altijd met u naar het ziekenhuis met de kortste wachttijd. Wij zijn blij dat de bevolkingsonderzoeken weer opstarten en we doen er alles aan om de patiënten die worden doorverwezen zo snel mogelijk te helpen.

Ontstaan van borstkanker

Borstkanker kan op alle plaatsen in de borst ontstaan. Bij 4 op de 5 vrouwen ontstaat het in de melkklierbuisjes van de borst. Maar soms begint het in de melkklierlobjes.

Klachten bij borstkanker

Bemerkt u veranderingen aan uw borst of oksel, maak dan een afspraak met uw huisarts. Zo’n verandering kan zijn:

 • een knobbeltje of zwelling in de borst of oksel
 • schilfering van de tepel
 • huidintrekking in de borst
 • het plotseling intrekken van een tepel, die niet meer verdwijnt
 • bloederig vocht uit de tepel
 • een warm aanvoelende borst met een rode verkleuring van de huid
 • een slecht genezend plekje

Borstkanker kan uitzaaien

Bij kanker bestaat atlijd het risico dat kankercellen zich gaan verspreiden. Meestal gaat dat via de lymfevaten. De eerste uitzaaiing ontstaat meestal in een lymfeklier dicht bij de tumor. Zo'n lymfeklier noemen we dan een schildwachtklier. Kankercellen kunnen zich ook via het bloed verspreiden en bijvoorbeeld in de botten, longen of lever uitgroeien tot tumoren.

Oorzaken van borstkanker

Het is niet duidelijk wat de oorzaak van borstkanker is. Er zijn wel factoren die de kans op borstkanker beïnvloeden, zoals:

 • leefstijl (voeding, gewicht, alcohol, roken en bewegen)
 • hormonen, met name oestrogenen
 • een eerder gezwel in de borst
 • de anticonceptiepil
 • leeftijd
 • vroege menstruatie en late overgang
 • erfelijkheid en aanleg

Mammapoli

Patiënten kunnen heel snel op de mammapoli terecht en de wachttijden tot aan de operatie zijn kort. Op de mammapoli werkt een gespecialiseerd team van oncologisch chirurgen, plastisch chirurgen en verpleegkundigen.

Sneldiagnostiek

Wij werken volgens het systeem van de eendagsdiagnostiek, zodat de periode van onzekerheid zo kort mogelijk is. Op 1 dag heeft u:

 • een afspraak
 • alle benodigde onderzoeken
 • de uitslag
 • een behandelplan

De afdeling gebruikt de meest moderne mammograaf en bioptentafel. Afwijkingen kunnen daardoor nog sneller en nauwkeuriger worden opgespoord.

Operatie voor borstkanker

Dankzij de samenwerking tussen oncologische en plastische chirurgie kunnen de meeste patiënten een borstsparende operatie krijgen. Dat is een operatietechniek waarbij de oncologisch chirurg de operatie start en de tumor weghaalt. Vervolgens neemt de plastisch chirurg het over. ZIj zorgt dat het uiteindelijke resultaat cosmetisch verantwoord is.

Nazorg (voorstadium van) borstkanker

Na de behandeling blijven we u nog minimaal 5 jaar controleren. U komt afwisselend bij de chirurg en de verpleegkundig specialist. Eventueel komt u ook bij de radiotherapeut en internist-oncoloog. Het 1e jaar ligt de nadruk op de werking en eventuele bijwerkingen van de gehele behandeling, Daarna ligt de nadruk op het tijdig onderkennen van het mogelijk terugkomen van de borstkanker of het herkennen van eventuele (nieuwe) uitzaaiingen. U krijgt jaarlijks een mammografie. De frequentie van de nacontroles stemmen we af op uw persoonlijke situatie.