Chronische pijn

Er is sprake van chronische pijn als uw pijnklachten 3 tot 6 maanden aanhouden of wanneer de pijn steeds terugkomt. Pijn kan een duidelijke oorzaak hebben. Het is ook mogelijk dat er geen verklaring wordt gevonden voor de pijnklachten.

Wat is pijn?

Pijn is een onplezierige, sensorische en/of emotionele ervaring die gepaard gaat met daadwerkelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging. Soms ontstaat pijn zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak.

Chronische pijn

Er is sprake van chronische pijn wanneer:

  • de pijn blijft bestaan ondanks volledig herstel
  • de oorzaak van de pijn niet te vinden of te behandelen is

De ervaring leert hoe langer de pijn aanhoudt, hoe groter de gevolgen zijn voor de kwaliteit van leven. Minder kwaliteit van leven heeft een negatieve uitwerking op de pijn. Er ontstaat een vicieuze cirkel die moeilijk lijkt te doorbreken.

Ervaring van pijn

Niet iedereen ervaart chronische pijn op dezelfde manier. Ook de ernst van de pijn kan sterk wisselen. De pijn is vaak aanwezig in de vorm van een constante pijn met een brandend, strak of gekneusd gevoel, afgewisseld met pijnscheuten. De pijn kan ook beginnen of toenemen door aanraking of een prikkel die normaal gesproken geen pijn veroorzaakt zoals warmte of koude.