Chronische vermoeidheid

Veel mensen hebben gedurende een korte of lange periode last van vermoeidheidsverschijnselen. Dit kan het gevolg zijn van een reeds bekende ziekte. De vermoeidheidsklachten kunnen ook op zichzelf staan. Als deze klachten minimaal 6 maanden aanhouden en beperkingen in het dagelijks leven veroorzaken, is er sprake van het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom

Voordat er sprake is van het chronisch vermoeidheidssyndroom, moet eerst worden vastgesteld of er geen onderliggende ziekte is. Dit kan plaatsvinden op de polikliniek interne geneeskunde, waar een internist door middel van een gesprek, lichamelijk onderzoek en uitgebreid laboratoriumonderzoek nagaat of er aanwijzingen zijn voor een onderliggende ziekte. Als er een oorzaak voor uw klachten wordt gevonden, bespreekt de internist met u de consequenties. Als er geen onderliggende ziekte wordt gevonden, kan de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom worden gesteld.

Geen medicatie

Voor de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom zijn helaas geen medicijnen werkzaam. Wel werkt interne geneeskunde samen met het Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid in het AMC/VUMC Amsterdam. Eventueel kunt u worden doorverwezen voor cognitieve gedragstherapie. Dit is een wetenschappelijk bewezen behandeling die bestaat uit psychologische begeleiding en het uitbreiden van lichamelijke activiteit onder begeleiding. Veel mensen hebben na afloop van deze behandeling beduidend minder (vermoeidheids)klachten. Onze medisch psychologen verzorgen de eerste screening.