CVA

Een beroerte wordt ook wel CVA (cerebro vasculair accident) genoemd. Bij een beroerte gaat iets mis met de bloedcirculatie in de hersenen. Een deel van de hersenen krijgt daardoor te weinig bloed. Het gevolg is een acute uitval van de hersenfuncties. Een deel zal zich weer herstellen. Bij een beroerte kan het gaan om een hersenbloeding of een herseninfarct.

Herseninfarct

Het herseninfarct komt het meeste voor. Vanwege een dichtgeslibde ader(trombose) of een bloedstolsel dat een hersenslagader verstopt (embolie),krijgt een deel van de hersenen te weinig bloed waardoor het hersenweefsel afsterft. Ongeveer 80% van de beroerte gevallen is een infarct.

Hersenbloeding

Een hersenbloeding is het gevolg van een lek in een hersenbloedvat. Een dergelijk lek kan ontstaan door een zwakke plek in de bloedvatwand waardoor bloed de hersenen instroomt. Een voorbeeld is het knappen van een aneurysma (uitstulping in wand van een hersenslagader). Een hersenbloeding kan zich bevinden in het hersenweefsel (intracerebrale bloeding), maar soms ook tussen de hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding of SAB). Bij ongeveer 20% van de beroertes gaat het om een hersenbloeding.


Klachten bij een beroerte

Welke gevolgen iemand van een hersenletsel ondervindt, hangt samen met het gebied in de hersenen dat getroffen is en de ernst van de beschadiging. Hoewel niet helemaal precies is aan te wijzen welk stukje hersenen welke functie heeft (vaak werken meerdere gebieden samen) is per hersendeel wel aan te geven welke klachten kunnen optreden. De gevolgen van hersenletsel kunnen voor de buitenwereld goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich beweegt of spreekt. Maar de gevolgen kunnen ook (min of meer) onzichtbaar zijn, omdat het gaat om veranderingen in het denken en onthouden, de emoties, de gevoelens of het gedrag.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Kennisnetwerk CVA Nederland

Vooruitzichten

Een beroerte (CVA) heeft vaak blijvende gevolgen. Welke dat zijn, hangt af van hoe zwaar de beroerte was en waar de beschadiging in de hersenen precies zit. De verschijnselen die direct na de beroerte optreden zullen zich meestal weer enigszins herstellen. De ervaring leert echter dat ze voor een deel blijven bestaan.

Emotionele gevolgen

Een beroerte kan heel ingrijpend zijn en lichamelijke, psychische en sociale gevolgen hebben. De lichamelijke beperkingen vallen vaak direct op. De 'onzichtbare gevolgen', zoals psychische schade, vermoeidheid en concentratieproblemen zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting. Bespreek dit met u naasten of huisarts.

Nadat uw medische behandeling en revalidatie is afgerond, kunt u voor begeleiding ook terecht bij www.hersenz.nl