Delier

Een delier is een plotselinge stoornis in de hersenen die verwardheid veroorzaakt. Een delier komt vaak voor bij oudere patiënten.

Oorzaak van een delier

Een delier heeft meerdere oorzaken. De meest voorkomende oorzaken van patiënten in een ziekenhuis zijn ernstige ziekte of koorts. De hersenen kunnen dan van slag raken doordat het lichaam hard moet werken om de ziekte te bestrijden. Daarnaast kan een delier ook komen door een gebrek aan slaap of een veranderde omgeving. Delier komt het meeste voor bij oudere patiënten maar ook jongere ernstig zieke patiënten kunnen een delier krijgen.

Klachten bij een delier

Een delier begint meestal plotseling en neemt in de loop van enkele uren of dagen toe. Patiënten gedragen zich anders dan normaal. Ze maken een verwarde indruk, praten onsamenhangend, weten niet meer waar ze zijn, herkennen soms de mensen uit hun omgeving niet en kunnen dingen zien en horen die er in werkelijkheid niet zijn. Daarnaast kost het patiënten moeite om zich te concentreren. Hierdoor kunnen ze nieuwe informatie moeilijk verwerken en kunnen ze zich recente gebeurtenissen niet meer herinneren.

Hoe komen we erachter?

Een delier is soms moeilijk te herkennen. Meestal komen we erachter door wat we zien en merken aan de patiënt. En door informatie van de familie vertelt over hoe de patiënt normaal functioneert.

Behandeling delier

Allereerst behandelen we de oorzaak van het delier. Zoals het stoppen met bepaalde medicijnen of het behandelen van een infectie. Daarnaast proberen we de symptomen van het delier te bestrijden. Als de patiënt zich bijvoorbeeld onrustig gedraagt dan maken we de patiënt rustiger met medicijnen. Soms is een patiënt zo onrustig, dat hij een gevaar is voor zichzelf. Hij of zij kan dan aan slangetjes van machines gaan trekken of uit bed vallen. Dan moeten we maatregelen nemen die de vrijheid van de patiënt tijdelijk beperken.

Ook is het belangrijk dat de patiënt een gezond dag- en nachtritme houdt. En het kan helpen om vertrouwde mensen en voorwerpen om zich heen te hebben. Denk aan foto’s van dierbaren, muziek die de patiënt thuis ook graag luistert of een eigen klok bij zijn bed. Een delier gaat bijna altijd weer over wanneer de patiënt lichamelijk hersteld. Dit kan soms wel een aantal weken duren.

De patiënt vertelt

Patiënte Francina Onderstal praat met geriater Nynke Veltman over haar delier. ‘Misschien wel de helft van alle patiënten op de afdeling ouderengeneeskunde heeft een delier.'

Mevrouw Francina Onderstal met geriater Nynke Veltman
Mevrouw Francina Onderstal met geriater Nynke Veltman