Diabetes mellitus type 2

Diabetes mellitus type 2 is de meest voorkomende vorm van diabetes mellitus. Bij diabetes mellitus type 2 reageert het lichaam niet meer goed op het hormoon insuline. Dat is het hormoon dat de glucosewaarde in het bloed regelt. Daardoor blijft er te veel suiker in het bloed zitten.

Wat is diabetes mellitus?

Bij diabetes mellitus type 2 (DM2) reageert het lichaam niet meer goed op het hormoon insuline. Eerst maakt het lichaam extra insuline aan, echter na verloop van tijd steeds minder. Het gevolg hiervan is dat de glucosewaarde (bloedsuiker) stijgt. Zo ontstaat diabetes mellitus. Naast erfelijke aanleg spelen ook de gevolgen van een ongezonde levensstijl een grote rol bij het ontstaan van dit type diabetes. Patiënten met DM2 hebben een verhoogd risico op hart-en vaatziekten; DM2 vaak gepaard gaat met een verhoogd cholesterol en hoge bloeddruk.

Behandeling van diabetes mellitus type 2

De behandeling van DM2 in Nederland is van een zeer hoog niveau en vindt meestal plaats in de huisartsenpraktijk. Als de deze behandeling onvoldoende resultaat geeft en als uw huisarts inschat dat het inschakelen van een specialist hier mogelijk verbetering in kan brengen, wordt u doorverwezen naar een internist. Nadat de behandeling geoptimaliseerd is, neemt de huisarts het meestal weer over.

De aanpak van corrigeerbare (risico)factoren zoals voedingsgewoonten, lichaamsbeweging en overgewicht vormt het fundament van de behandeling (en het voorkomen) van DM2. Als dat onvoldoende effect heeft, wordt een behandeling gestart met tabletten en/of insuline.

Het eerste doel van de behandeling van DM2 is het verhelpen van klachten (dorst, veel plassen). Het tweede doel is het voorkomen van 'orgaancomplicaties' zoals schade aan het hart, bloedvaten, ogen, zenuwen en nieren. Om die reden worden niet alleen de glucosewaarden, maar ook de bloeddruk en het cholesterol-gehalte geoptimaliseerd. Gelukkig kunnen de eerste tekenen van orgaanschade door de arts al vroeg opgespoord worden. Daarop volgt een preventieve behandeling.

Hierdoor wordt het ontstaan van klachten vaak met vele jaren uitgesteld. Het is dus van groot belang dat onderzoek naar beginnende orgaanschade jaarlijks plaatsvindt en er niet alleen op de glucosewaarden wordt gelet. Het betreft een jaarlijks onderzoek van bloed, urine, ogen en zenuwen. Daarnaast worden de bloeddruk en het cholesterolgehalte gecontroleerd en indien nodig, aangepakt. Rokende patiënten adviseren wij met klem te stoppen.

Naast een zo goed mogelijke regulatie van de glucosewaarden en het voorkomen van orgaanschade, is het derde doel van de behandeling om de patiënt een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Wat normaal is, dat bepaalt de patiënt uiteraard zelf. Om deze 3 behandeldoelen te bereiken, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Al deze behandelingen hebben voor- en nadelen en er wordt samen met de patiënt gekozen voor de meest optimale oplossing in zijn/haar situatie.

De artsen en diabetesverpleegkundigen van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn ervaren en geschoold in de toepassing van alle technieken die momenteel bij de behandeling van DM gebruikt worden.

Wat kunt u zelf doen?

Bij het ontstaan van DM2 speelt zowel erfelijke aanleg als leefstijl een rol. Door goed te letten op gezonde voeding en voldoende beweging, kunt u zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen (en behandelen) van DM2. Daarnaast is het van belang om te stoppen met roken.