Gescheurde meniscus

De meniscus is van belang voor de schokdemping en stabiliteit van de knie. Een goed werkende meniscus is daarom belangrijk voor het goed functioneren van de knie. Een scheur in de meniscus kan acuut ontstaan, bijvoorbeeld bij een sportletsel, maar ook geleidelijk, doordat de kwaliteit van het meniscusweefsel afneemt met de leeftijd.

In de knie zit aan de binnen- en buitenzijde een meniscus. Ze liggen tussen het bovenbeen en onderbeen. De meniscus heeft de vorm van een halve maan of een C en bestaat uit kraakbeenachtig weefsel met elastische eigenschappen. Het is wigvormig met een dikkere buitenrand en een dunnere binnenrand. Hierdoor treedt er een goede vulling op tussen het enigszins platte onderbeen en het bolvormige bovenbeen. Zonder meniscus zouden de krachten over het kraakbeen in de knie te groot worden, waardoor dit gaat slijten. De meniscus:

 • werkt als schokdemper
 • beschermt het kraakbeen
 • zorgt ervoor dat het kniegewricht soepel beweegt
 • zorgt voor stabiliteit van de knie (samen met de kniebanden).

Scheur in de meniscus

Er treedt vaker een scheur op van de binnen (mediale) meniscus dan van de buiten (laterale) meniscus, omdat de binnenste meniscus minder mobiel is dan de meniscus aan de buitenkant. De buitenrand van de meniscus is goed doorbloed, terwijl de binnenrand nauwelijks doorbloed is. Het gedeelte ertussen is een overgangsgebied.

De mate van doorbloeding bepaalt mede of een meniscusscheur gehecht kan worden of niet. De meniscus is bevestigd aan het onderbeen door middel van de meniscuswortel. Zowel de mediale als de laterale meniscus heeft een voorste en een achterste meniscuswortel. Verder is de meniscus bevestigd aan het kapsel en zijn er kleine bandjes die het de meniscus met het bovenbeen verbinden. Aan de voorzijde van de knie loopt een bandje die de mediale en laterale meniscus aan elkaar verbinden.

Type scheuren

Er kunnen verschillende type scheuren van de meniscus optreden. Een scheur kan acuut optreden, zoals bij een sportletsel. Vaak gebeurt dat door een verdraaiing van de knie. Maar een scheur kan ook meer geleidelijk ontstaan, omdat de kwaliteit van het meniscusweefsel afneemt met de leeftijd. De scheur treedt dan op in het kader van slijtage, en er wordt dan gesproken van een degeneratieve meniscusscheur. De verschillende typen scheuren die kunnen ontstaan zijn:

 • Longitudinale scheur
 • Dwarse of radiaire scheur
 • Horizontale scheur
 • Bucket handle scheur of verticale lengte scheur die er de oorzaak van kan zijn dat er een slotknie bestaat
 • Flapscheur
 • Combinatie van bovenstaande
 • Degeneratieve scheur
 • Meniscuswortelscheur

De meniscuswortel kan dus ook scheuren. Dit heeft veel impact op het kniegewricht, want als de meniscuswortel onderbroken is vervalt nagenoeg de gehele meniscusfunctie.

Bij een meniscusscheur kan de knie gezwollen raken door vochtophoping in de knie. Soms lukt het niet meer de knie helemaal te strekken, de knie kan "op slot" zitten. Slotklachten kunnen ook plotseling optreden bij het maken van bepaalde (draai-)bewegingen. Verder kan er ook sprake zijn van pijnklachten aan de kant waar de meniscusscheur zich bevindt.

Wat kunt u zelf doen?

Als er sprake is van een acute meniscusscheur, is belangrijk dat u de knie koelt, met name de eerste 48 uur. Het is het beste de knie te ontzien en zo weinig mogelijk te belasten. Voor de bloedcirculatie is het wel goed draaibewegingen te maken van de voet en de enkel. Als er sprake is van een slotknie is het van belang te zorgen voor een snelle afspraak, zodat de juiste behandeling zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Het is onverstandig door te blijven lopen met een slotknie.

Afspelen
Meniscusingreep
Kniegewricht
Kniegewricht