Hersenschudding

Een hersenschudding (commotio cerebri) is een lichte vorm van hersenletsel. De hersenen zijn niet beschadigd, maar werken tijdelijk minder goed. De symptomen hangen af van de zwaarte van de hersenschudding.

Hoe ontstaat een hersenschudding

Een hersenschudding is meestal het gevolg van een klap op het hoofd of een ongeval. Bij de meeste hersenschuddingen is er geen letsel in de hersenen zelf.

We onderscheiden 2 soorten:

 • lichte hersenschudding
 • zware hersenschudding

Lichte hersenschudding

U bent door de klap soms even bewusteloos. Dit duurt meestal een paar minuten, echter nooit langer dan een kwartier. Na de klap kunt u kort uw geheugen kwijt zijn. Dit noemen we een 'inprentingstoornis'. U bent suf en weet niet goed wat er net voor en net na de klap of het ongeval gebeurd is. Ook onthoudt u weinig van wat de omgeving tegen u zegt. Mensen met een hersenschudding vragen daarom vaak tot vervelends toe wat er precies is gebeurd. Dit duurt meestal niet langer dan een uur.

De symptomen van een lichte hersenschudding kunnen zijn:

 • zich weinig kunnen herinneren van vlak voor en na de klap
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • braakneigingen
 • slaperigheid
 • wazig zien

Zware hersenschudding

Een zware hersenschudding noemen we ook wel een hersenkneuzing. U heeft dezelfde verschijnselen als bij een lichte hersenschudding, alleen duren ze wat langer. Hoe langer de periode duurt dat u het bewustzijn en het geheugen verliest, hoe ernstiger de hersenschudding is. De kans op restverschijnselen is groter dan bij een lichte hersenschudding.

Diagnose en behandeling

De neuroloog stelt de diagnose meestal via een CT-scan. De behandeling bestaat uit:  

 • regelmatige controle of u bij bewustzijn bent  
 • rust  
 • medicatie  
 • EMV

Vooruitzichten

Het herstel van een lichte hersenschudding verloopt voor iedereen anders. Zolang er geen complicaties optreden herstelt u in de meeste gevallen volledig. Heeft u last van restverschijnselen dan is bedrust niet nodig, maar het is wel goed om rustig aan te doen. De klachten kunnen vrij lang blijven. Soms wel enkele maanden. Blijven de klachten aanhouden, naam dan contact op met uw huisarts.