Heupdysplasie kinderen

Bij heupdysplasie is het heupgewricht van de baby niet goed gevormd. Het komt bij ongeveer 2 procent van alle baby's voor. Heupdysplasie is meestal niet pijnlijk. Als we de heup binnen het eerste levensjaar goed zetten, ontwikkelt het gewricht zich praktisch altijd goed.

Een heupgewricht bestaat uit een heupkop en een heupkom. Bij heupdysplasie is de heupkom te ondiep. Als het heupgewricht niet goed past, krijgt de kom onvoldoende prikkels om te groeien. Dat kan later klachten geven. Als we de kop binnen het eerste levensjaar in de kom zetten, loopt het lichaam de achterstand in groei vaak weer in.

Klachten van heupdysplasie

Heupdysplasie doet geen pijn. U ziet het omdat:  

  • uw kind de beentjes niet goed kan spreiden  
  • een beentje korter lijkt dan het andere

Onderzoek en diagnose

Vermoedt het consultatiebureau of uw huisarts dat de heupjes van uw kind niet helemaal in orde zijn, dan sturen zij u door naar de orthopeed. Die laat een echo en soms ook een röntgenfoto maken. Tot een leeftijd van 3 maanden doen we vervolgens even niets. De heupdysplasie herstelt namelijk vaak spontaan. Is dat niet het geval, dan starten we de behandeling. Het liefst beginnen we daarmee als uw kindje tussen de 3 en 6 maanden is.

Behandeling van heupdysplasie

Behandelmogelijkheden zijn:

  • spreidbroek  
  • tractie  
  • operatie

Hoe ernstiger de afwijking is, hoe langer de behandeling met een spreidbroek of tractie zal duren.

Resultaat van de behandeling

Als heupdysplasie op tijd behandeld wordt, ontwikkelt het gewricht zich meestal goed. Uw kind kan een normaal leven leiden.

Heupdysplasie en Ziekenhuis Gelderse Vallei

Orthopeed Paul Kapitein heeft zich gespecialiseerd in kinderen met heupdysplasie. Hij houdt elke donderdag kinderspreekuur op de polikliniek orthopedie in Ede. Is röntgenonderzoek nodig, dan kunt u direct terecht bij radiologie. De arts bespreekt de uitslag direct met u. De instrumentmaker van het ziekenhuis maakt als het nodig is gelijk een spreidbroekje voor uw kind.