Hypertensie (hoge bloeddruk)

Hypertensie ofwel hoge bloeddruk is geen ziekte maar een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Dat betekent dat patiënten met een hoge bloeddruk meer kans hebben op hart- en vaatziekten dan mensen met een normale bloeddruk. Ook kan hoge bloeddruk nierfunctieverlies veroorzaken.

Wat is hypertensie?

 Hypertensie is een ander woord voor hoge bloeddruk. Als er naar aanleiding van een bloeddrukmeting (thuis, bij de huisarts of in het ziekenhuis) aanwijzingen bestaan voor een hoge bloeddruk, is meestal verder onderzoek nodig.
Dikwijls geeft hypertensie weinig of geen klachten. Soms kan hypertensie gepaard gaan met hoofdpijn.

Behandeling van hypertensie

In Ziekenhuis Gelderse Vallei kunt u zowel voor de evaluatie als de behandeling van hypertensie terecht bij de internist. Er is een speciaal spreekuur voor patiënten met een hoge bloeddruk. Bij de beoordeling van hypertensie staat een aantal vragen centraal:

  • is er daadwerkelijk sprake van hypertensie?
  • is er een specifieke oorzaak voor de hypertensie?
  • heeft de hypertensie inmiddels geleid tot schade aan de organen?

Vanzelfsprekend staat na deze evaluatie de behandeling van de bloeddruk centraal. Om bovengenoemde vragen te beantwoorden zijn meestal enkele onderzoeken nodig. Bijvoorbeeld een nachtelijke thuismeting van de bloeddruk, een echo van het hart of de nieren, een beoordeling door de oogarts, bloedonderzoek en/of urineonderzoek.

Wat u zelf kunt doen?

De voornaamste leefstijladviezen die betrekking hebben op hypertensie, zijn:

  • zoutbeperking 
  • beperking van alcohol 
  • afvallen (indien van toepassing) 
  • voldoende lichaamsbeweging

Vooruitzichten

De behandeling met bloeddrukverlagende medicatie is vrijwel altijd blijvend.