Kanker bij kinderen

Bij kanker delen cellen op de verkeerde manier. Deze verkeerd delende cellen groeien vaak snel. De cellen kunnen uitgaan van organen, botten of lymfeklieren.

Hoe ontstaat kanker?

Het is niet bekend hoe de snelgroeiende, foute cellen ontstaan die kanker veroorzaken. Deze verkeerde cellen kunnen in het bloed, in de lymfeklieren, of in de botten zitten.

Klachten bij kanker

Als de verkeerde cellen op 1 bepaalde plek gaan zitten, ontstaat een tumor. Deze tumor kan pijnklachten geven. Kanker geeft daarnaast veel algemene klachten. Zoals vermoeidheid, afvallen, blauwe plekken en bleek zien.

Kanker bij kinderen

Een vorm van kanker die bij kinderen relatief vaak voorkomt, is leukemie. Hierbij komen de verkeerde cellen vanuit het beenmerg. Beenmerg is de fabriek waar bloed wordt aangemaakt.

Samenwerking met Prinses Maxima Centrum

Het Prinses Maxima Centrum (PMC) in Utrecht is gespecialiseerd in kanker bij kinderen. Ziekenhuis Gelderse Vallei is 1 van de 15 shared care ziekenhuizen van het PMC. Dat betekent dat kinderen naar het PMC gaan om te laten vaststellen of zij kanker hebben. De kinderoncoloog in het PMC bepaalt dan hoe de behandeling eruit ziet. Daarna gaat het kind naar ons ziekenhuis voor bloedonderzoek. En voor de behandeling met kleine hoeveelheden chemotherapie. Als er een complicatie ontstaat, zoals koorts, onderzoekt onze kinderarts dat. Dit gebeurt in overleg met onze kinderoncoloog. Regelmatig overleggen wij met het oncologisch team in het PMC over de behandeling.

Vooruitzichten

Kinderen met kanker hebben een grote kans op genezing. Er wordt veel onderzoek gedaan naar kanker bij kinderen. Daarmee kunnen we de behandeling steeds verder verbeteren. Helaas zijn er ook vormen van kanker die weinig voorkomen. Die vormen zijn vaak moeilijker te behandelen.

Emotionele gevolgen

Door de behandeling tegen kanker word je ziek. Je krijgt veel medicijnen. Daarom lig je vaak in het ziekenhuis. Dit heeft gevolgen voor school, omdat je daar niet iedere dag naar toe kunt. Met school wordt overlegd hoe je de lessen toch zo goed mogelijk kunt volgen. Gaat het eten moeilijk? Dan kan de diëtist van ons ziekenhuis tips en hulp geven. Bij problemen met bewegen of lopen, is er een fysiotherapeut die kan helpen met oefenen.

Wil je met iemand praten over je ziek zijn en alles wat je meemaakt? We hebben een psycholoog in het ziekenhuis aan wie je je verhaal kunt vertellen. Als je als kind kanker hebt, heeft dat ook voor het gezin grote gevolgen. Ouders moeten met hun werkgever afspraken maken over werktijden. Een maatschappelijk werker kan hierbij helpen.