Lewy body dementie

Ongeveer 15% van de mensen met dementie heeft Lewy body dementie. De symptomen kunnen van uur tot uur en van dag tot dag wisselen. Mensen met deze vorm van dementie vertonen vaak ook symptomen van de ziekte van Parkinson. Zoals spierbevingen, stijfheid en een gebogen lichaamshouding.

Lewy body dementie is soms lastig te herkennen. De symptomen lijken vaak sterk op die van de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Daardoor wordt in een vroeg stadium nogal eens een verkeerde diagnose gesteld. Dit kan problemen geven bij de behandeling met medicijnen. Het is dus belangrijk dat de juiste diagnose zo vroeg mogelijk wordt gesteld.

Symptomen van Lewy body dementie

Lewy body dementie begint geleidelijk. Vaak functioneert het geheugen nog relatief goed. Geleidelijk ontstaat er meer moeite om te reageren op de omgeving. Gedachten dwalen sneller af. Plannen maken en initiatief nemen wordt steeds moeilijker. Patiënten raken verward; op sommige momenten en periodes meer dan andere. Verder kent Lewy body dementie symptomen die ook voorkomen bij de ziekte van Parkinson: een stijve romp en ledematen, traagheid in bewegingen, een vlakke gelaatsuitdrukking en een zachte, monotone stem.

Tot slot kunnen patiënten depressief worden en levendige dromen, hallucinaties en waanbeelden krijgen. Dit kan al optreden in een vroeg stadium van de ziekte. De hevigheid wisselt sterk. Het kunnen hele levendige beelden zijn, die beangstigend zijn. Er bestaan medicijnen tegen deze hallucinaties. Deze kunnen echter bijwerkingen geven.

Oorzaken van Lewy body dementie

In de hersenen van mensen met Lewy body dementie en ziekte van Parkinson komen zenuwcellen voor met zogenoemde Lewy lichaampjes. Dit zijn een soort abnormale verdikkingen die worden opgebouwd uit eiwitten. Wetenschappers denken dat deze eiwitten worden afgezet als een hersencel gevaar loopt. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een giftige stof. Bij mensen met Lewy body dementie bevinden de afwijkingen zich voornamelijk in het deel van de hersenen dat de automatische processen in het lichaam regelt. Zoals de bloeddruk, de hartslag, zweten en plassen. De aandoening komt soms in families voor, maar is in het overgrote deel van de gevallen niet erfelijk.

Onderscheid tussen Lewy body dementie en de ziekte van Parkinson


Het onderscheid tussen dementie bij de ziekte van Parkinson en Lewy body dementie is een kwestie van definitie. Treden er dementieverschijnselen op vóór of binnen 1 jaar na het ontstaan van ziekte van Parkinson? Dan spreekt men van Lewy body dementie. Treedt de dementie later in het verloop van de ziekte van Parkinson op? Dan spreekt men van Parkinsondementie.

Behandeling Lewy body dementie

Lewy body dementie is niet te genezen. De symptomen zijn met medicatie te onderdrukken. Het medicijn rivastigmine wordt wel gebuikt tegen hallucinaties en angsten. Het middel verbetert aandacht en concentratie. Meer informatie over medicatie bij Lewy body dementie vindt u op www.lewy.nl. Dit is een website van onder andere het Erasmus MC Rotterdam en Vumc Amsterdam