Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel

Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel kan ontstaan na een ongeval of een klap tegen het hoofd. De hersenen worden voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud. Vaak raakt het kind korte tijd bewusteloos of krijgt last van geheugenverlies.

Na licht traumatisch hoofd- of hersenletsel

Soms kan uw kind zich niets meer herinneren van het ongeval. Meestal komen deze herinneringen wel weer terug. Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel is een relatief onschuldige aandoening. Toch komt het heel soms voor dat tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden.

Dit hangt vaak af van:

  • de hoogte van de val
  • de snelheid van de val
  • de sufheid en verwardheid van uw kind
  • of uw kind erg misselijk is
  • of er ander letsel is

Afhankelijk hiervan wordt uw kind ter observatie opgenomen op de kinder- en jongerenafdeling.

Als uw kind wordt opgenomen

Wordt uw kind ter observatie opgenomen? Dan komt hij of zij op een aparte kamer te liggen. Ouders of verzorgers mogen erbij blijven. 1 van de ouders mag blijven slapen. Op vaste tijdstippen voeren wij een aantal controles uit bij uw kind. Blijven alle controles goed en herstelt uw kind van de val? Dan mag hij of zij naar huis. De verpleegkundige neemt een aantal aandachtspunten met u door. U krijgt ook een folder mee voor thuis.