Liesbreuk

Bij een liesbreuk stulpt het buikvlies door een zwakke plek in de buikwand naar buiten. Daardoor ontstaat een bult in de lies. Sommigen ervaren klachten van een liesbreuk, maar het kan ook dat u er helemaal niets van voelt.

Pijn in de lies

Een liesbreuk geeft vaak een zeurend of branderig gevoel. De breuk kan pijn geven bij het opstaan of lopen en vanuit de lies uitstralen naar de heup en het bovenbeen. Soms straalt de pijn ook uit naar de bil of onderrug.

Een liesbreuk herkennen

De breuk kunt u herkennen aan een zwelling of bult in de lies. Als u gaat liggen wordt de zwelling kleiner of verdwijnt zelfs helemaal. Als u druk zet op de buik kan de zwelling groter worden. Het kan zijn dat niet alleen het buikvlies naar buiten stulpt, maar ook een stuk van de dikke of dunne darm.

Vaststellen van diagnose

Uw arts bespreekt uw klachten en onderzoekt de lies. Een liesbreuk laat zich vrij eenvoudig vaststellen via een kort lichamelijk onderzoek. Aanvullende onderzoeken zijn meestal niet nodig. Twijfelt de arts, dan krijgt u als extra onderzoek een echografie of een MRI-scan. Een liesbreuk verdwijnt niet vanzelf. Meestal moet u eraan geopereerd worden. Onze chirurgen opereren jaarlijks 400 liesbreukpatiënten en zijn gespecialiseerd in de diverse operatietechnieken bij een liesbreuk. Zij kunnen samen met u een behandeling op maat afspreken.

Liesbreuk komt vaker voor bij mannen

Zo’n zwakke plek in de buikwand waar het buikvlies door naar buiten komt kan aangeboren zijn. Het kan ook door de jaren heen ontstaan. Bijvoorbeeld door veel zwaar te tillen, een toename in lichaamsgewicht, veel persen op het toilet of veel hoesten. Een liesbreuk komt vooral voor bij mannen. Bij vrouwen komt een liesbreuk veel minder vaak voor. Bij hen is de lies namelijk een minder zwakke plek.

Liesbreukoperatie en Focuszorg

Bij Focuszorg kunt u binnen 2 werkdagen terecht voor een afspraak op de polikliniek. Alle voorbereidingen voor een operatie vinden plaats op 1 dag. Binnen het goed georganiseerde behandeltraject kiest u samen met de chirurg voor de beste behandeling. U kiest zelf uw chirurg en uw operatiedatum uit de beschikbare data. Het kan zijn dat de chirurg er voor kiest om u niet te behandelen in Focuszorg. U krijgt dan nog steeds de beste zorg op maat, alleen gaat u niet gelijk door naar pre-operatie en kan het mogelijk zijn dat de operatie niet in dagbehandeling plaatsvindt. Tijdens het eerste consult zal de chirurg dit gelijk met u bespreken.

E-zorg in MijnZGV

Uw persoonlijke omgeving is (na inloggen) te vinden in MijnZGV onder E-zorg, nadat u hiervoor bent aangemeld.

Adviezen voor thuis na de operatie

Het is normaal dat u de eerste dagen na de operatie snel moe bent. Rust daarom goed uit. De wondjes en het geopereerde gebied zullen een poosje gevoelig zijn. De wondjes zijn gesloten met hechtingen die na enkele weken vanzelf oplossen.

Voeding en bewegen

U kunt eten en drinken wat u normaal gewend bent. Regelmatig bewegen helpt om snel te herstellen na de operatie. Nadat u thuis bent, kunt u de dagelijkse activiteiten weer hervatten. Na een week kunt u ook weer sporten en intensiever bewegen. Let goed op uw lijf. Wanneer u pijn ervaart, is het verstandig om rustiger aan te doen.