Longkanker

Longkanker is een kwaadaardige tumor (gezwel) in het longweefsel of de vertakkingen van de luchtpijp. De tumor is ontstaan doordat cellen van de long zich ongeremd delen. Longkanker kan zich via bloedvaten en het lymfesysteem verspreiden naar andere organen en daar uitzaaiingen veroorzaken.

In Nederland krijgen jaarlijks bijna 12.000 mensen de diagnose longkanker. Longkanker komt vooral voor op latere leeftijd; 46 procent van de patiënten is ouder dan 70 jaar.

Symptomen bij longkanker

Longkanker geeft vaak pas in een laat stadium klachten, omdat de tumor langere tijd in de long kan groeien zonder dat er klachten zijn.

Mogelijke klachten bij longkanker

U kunt last krijgen van de volgende klachten:

 • hoesten of verandering in het hoestpatroon
 • bloed in opgehoest slijm
 • kortademigheid
 • vaak terugkerende longontsteking
 • aanhoudende heesheid
 • zeurende pijn in de borststreek, rug, of schouders
 • verminderde eetlust en/of gewichtsverlies
 • koorts
 • vermoeidheid

Oorzaken van longkanker

Factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van longkanker zijn:

 • roken van sigaretten, (water)pijp en sigaar
 • frequent meeroken
 • blootstelling aan asbest, nikkel en radon

Soorten longkanker

Er zijn 2 soorten longkanker: niet-kleincellige longkanker (85 procent) en kleincellige longkanker (15 procent). Het type longkanker is bepalend voor de keuze van de behandeling van longkanker.

Niet-kleincellige longkanker

Niet-kleincellige longkanker komt het vaakst voor en bestaat uit vrij grote cellen. Deze cellen delen langzaam en zaaien relatief langzaam uit in het lichaam. Binnen niet-kleincellige longkanker worden verschillende tumorsoorten onderscheiden:

 • adenocarcinoom
 • plaveiselcelcarcinoom
 • grootcellig carcinoom

Kleincellige longkanker

Kleincellige longkanker bestaat uit cellen die snel delen en daarom makkelijk uitzaaien in het lichaam. Kleincellige longkanker is vaak al uitgezaaid op het moment dat er klachten ontstaan. Kleincellige longkanker wordt onderverdeeld in 2 stadia:

 • beperkt tot de borstkas
 • uitbreiding buiten de borstkas

Wat kunt u zelf doen?

Gezonde voeding en regelmatig bewegen zijn belangrijk.

Gezonde voeding

Gezond en gevarieerd eten is voor iedereen belangrijk. Voeding kan de kanker niet genezen, maar kan de behandeling wel ondersteunen. Met een stabiel lichaamsgewicht kunt u de behandeling beter aan. Zowel voor, tijdens als na de behandeling kunnen er problemen zijn op het gebied van eten en drinken. U kunt dan denken aan aan verminderde eetlust, misselijkheid en braken, een veranderd ontlastingspatroon, veranderde smaak en geur en slikproblemen.

In deze gevallen kunt u terecht bij een diëtist voor advies. In het geval van behandeling met chemotherapie en/of radiotherapie zullen deze problemen van tijdelijke aard zijn en na het afronden van de behandeling weer verdwijnen. Indien u bepaalde vitamines, mineralen of voedingssupplementen wilt gebruiken tijdens uw behandeling, is het goed dit met uw behandeld arts te overleggen. Sommige van deze aanvullingen kunnen (ongewenste) interactie geven met de chemotherapie.

Regelmatig bewegen

De (long)kanker zelf en de behandeling ervan vraagt de nodige energie van uw lichaam waardoor vermoeidheid, conditieverlies en spierafbraak kunnen ontstaan. Naast goede voeding is het van belang om te sporten en te bewegen. Dit kan u helpen om de behandeling van longkanker beter te doorstaan en sneller te herstellen. Met een fysiotherapeut kunt u overleggen welke vorm van sport en beweging in uw situatie het beste is.

Indien u behandeld wordt met chemotherapie is het van belang dat u stopt met roken. Verschillende stoffen in sigarettenrook hebben invloed op de werkzame delen van de chemotherapie waardoor deze minder effectief kunnen zijn.

Leven met kanker

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. U kunt te maken krijgen met situaties waar u zich geen raad mee weet. U kunt problemen ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Het helpt dan misschien om te weten dat er zorgverleners en professionals zijn waarbij u terecht kunt voor vragen en advies.

Er bestaat geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u het beste met kanker kunt leven. Iedereen is anders en iedere situatie is anders. Uw stemmingen kunnen erg wisselen. Het ene moment bent u misschien erg verdrietig, het volgende moment vol hoop. Misschien heeft u het gevoel dat u zelf nergens meer invloed op heeft. Er kunnen onzekerheden spelen zoals: slaat de behandeling aan, van welke bijwerkingen zal ik last krijgen en hoe moet het straks verder. Ook uw partner, kinderen, andere familieleden en vrienden krijgen veel te verwerken. Vaak voelen zij zich machteloos en wanhopig en zijn bang u te verliezen.

U kunt meer grip op uw situatie krijgen door goede informatie te zoeken, een dagboek bij te houden of er met anderen over te praten. Sommige mensen krijgen graag extra ondersteuning van een deskundige. Maar er zijn ook mensen die hun problemen en gevoelens liever voor zich houden. Iedereen verwerkt het hebben van kanker op zijn eigen manier.