Lymfeklierkanker

Om lymfeklierkanker aan de duiden wordt meestal de term ‘lymfoom’ gebruikt. Een betere term is eigenlijk ‘maligne lymfoom’. Maligne betekent kwaadaardig. Het gaat in dat geval om een vorm van kanker van het lymfstelstel waarbij er een ongecontroleerde groei van lymfcellen plaatsvindt.

Lymfcellen of lymfocyten zijn witte bloedcellen. Ze circuleren in het bloed en lymfevocht. Lymfcellen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van ziekteverwekkers en de productie van afweerstoffen.

Soorten lymfeklierkanker

Er zijn 2 soorten lymfeklierkanker, namelijk:

 • Hodgkin lymfoom
 • non-Hodgkin lymfoom

Elke aandoening heeft een specifieke behandeling.

Hodgkin lymfoom

Hodgkin lymfoom

Het Hodgkin lymfoom werd vroeger ook wel de ziekte van Hodgkin genoemd en is een zeldzame aandoening. De ziekte komt vooral voor bij jongeren van 15 tot 35 jaar, maar wordt ook bij oudere patiënten gezien. Het Hodgkin lymfoom ontstaat doordat een afwijkende lymfekliercel abnormaal groeit. De ziekte ontstaat in één lymfeklier en breidt zich van lymfeklierstation naar lymfeklierstation verder uit in de loop van maanden tot jaren. Lymfecellen verspreiden zich van nature door het hele lichaam. Daardoor kunnen Hodgkincellen zich ook nestelen in de milt, de lever, het beenmerg en andere organen zoals de longen.

De precieze oorzaak van het Hodgkin lymfoom is niet bekend. Hodgkin lymfoom kan moeilijk te ontdekken zijn, omdat het in een vroeg stadium meestal geen klachten geeft.

Klachten bij Hodgkin lymfoom

Het eerste symptoom van het Hodgkin lymfoom is vaak een voelbare zwelling. De zwelling zit in de hals, boven het sleutelbeen, onder de oksel of in de lies. Daarnaast bestaan de klachten uit:

 • perioden met koorts, afgewisseld door perioden met normale lichaamstemperatuur
 • gewichtsverlies/gebrek aan eetlust
 • zware vermoeidheid
 • fors transpireren
 • jeuk over het hele lichaam
 • zeer zeldzaam: pijn bij het drinken van alcohol
 • lokale pijnklachten zoals buikpijn

Controle op late effecten behandeling Hodgkinlymfoom

Hodgkinlymfoom (de ziekte van Hodgkin) is een zeldzame en goed te behandelen vorm van lymfeklierkanker. Door de steeds betere behandelingen genezen er steeds meer mensen van deze ziekte. Echter, deze behandelingen kunnen maanden tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten.

Om late effecten te voorkómen of zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen, kunnen regelmatige controles zinvol zijn. Onze Beter-na-hodgkin-polikliniek is gespecialiseerd in de voorlichting, herkenning en behandeling van late effecten van Hodgkinlymfoom.

Werkwijze

Mensen worden opgeroepen vanaf 5 jaar na hun behandeling. De mensen die een gecombineerde behandeling met chemotherapie en radiotherapie hebben gehad, lopen het grootste risico op late effecten en worden als eerste opgeroepen. Patiënten die nu al onder behandeling zijn van de hematoloog worden doorverwezen naar de verpleegkundig specialist hematologie, die deze spreekuren verzorgt. Als patiënten eerder buiten beeld zijn geraakt krijgen zij een brief met een oproep voor de Beter-na-hodgkin-polikliniek.

Non-Hodgkin lymfoom

Non-Hodgkin lymfoom

Het non-Hodgkin lymfoom ontstaat op één plaats in het lichaam, meestal in een lymfklier of het beenmerg en breidt zich verder uit. Non-Hodgkin lymfoom bevindt zich meestal in de lymfeklieren, milt en het beenmerg, maar ook opvallend vaak in de huid, maag, darm, botten en hersenen. De oorzaak van het non-Hodgkin lymfoom is meestal niet bekend. Er zijn een paar zeldzame vormen waar virussen een rol spelen. Het gaat in alle gevallen om kwaadaardige aandoeningen.

Klachten bij non-Hodgkin lymfoom

Een deel van de patiënten met een non-Hodgkin lymfoom heeft weinig klachten en meldt zich met een opgezette lymfeklier, vaak in de hals, boven het sleutelbeen, onder de oksel of in de lies. Als er klachten zijn, bestaan deze meestal uit plaatselijke of algemene klachten als:

 • ernstig gewichtsverlies
 • koorts
 • fors transpireren

Behandeling van lymfeklierkanker in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de zorg voor mensen met een hematologische aandoening goed geregeld binnen het oncologisch centrum. Voor behandeling van vrijwel alle tumoren kunt u bij ons terecht. Dat betekent veel behandelmogelijkheden dichtbij huis. U heeft tijdens het behandeltraject een vast aanspreekpunt.

Onze specialisten overleggen regelmatig met elkaar en collega's uit het Rijnstate en Radboudumc, zodat u de beste behandeling krijgt.

Leven met kanker

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. U kunt te maken krijgen met situaties waarmee u zich geen raad weet. U kunt problemen ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Het helpt u misschien te weten dat er zorgverleners en professionals zijn waarbij u terecht kunt voor vragen en advies.

Onzekerheden voor u en uw familie

Er bestaat geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u het beste met kanker kunt leven. Iedereen is anders en iedere situatie is anders. Uw stemmingen kunnen erg wisselen. Het ene moment bent u misschien erg verdrietig, het volgende moment vol hoop. Misschien heeft u het gevoel dat u zelf nergens meer invloed op heeft. Er kunnen onzekerheden spelen zoals: slaat de behandeling aan, van welke bijwerkingen zal ik last krijgen en hoe moet het straks verder.

Ook uw partner, kinderen, andere familieleden en vrienden krijgen veel te verwerken. Vaak voelen zij zich machteloos en wanhopig en zijn bang u te verliezen.

U kunt meer grip op uw situatie krijgen door goede informatie te zoeken, een dagboek bij te houden of er met anderen over te praten. Sommige mensen krijgen graag extra ondersteuning van een deskundige. Maar er zijn ook mensen die hun problemen en gevoelens liever voor zich houden. Iedereen verwerkt het hebben van kanker op zijn eigen manier.