MRSA

Soms gebeurt het dat iemand tijdens een opname in een buitenlands ziekenhuis wordt besmet met een MRSA. Deze bacterie is niet meer gevoelig voor antibiotica die gewoonlijk in ons land worden voorgeschreven. Dit betekent dat infecties veroorzaakt door een MRSA moeilijk te behandelen zijn.

MRSA: voorkomen is beter

MRSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus, een bacterie die ongevoelig is voor het antibioticum meticilline. Deze bacterie kan voor gezonde mensen geen kwaad. Dit ligt anders voor ziekenhuispatiënten met een verminderde weerstand. Zij hebben een grotere kans om een infectie te krijgen. Een infectie met MRSA is moeilijk met antibiotica te behandelen omdat de MRSA-bacterie niet gevoelig is voor de antibiotica die standaard in ons land worden voorgeschreven.

Veehouders en familieleden

Bij alle Nederlandse ziekenhuizen is het MRSA-beleid gewijzigd. Naast patiënten die in de afgelopen 2 maanden opgenomen zijn geweest in een buitenlands ziekenhuis, worden ook patiënten die beroepsmatig in aanraking komen met varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens en zij die woonachtig zijn op dergelijke bedrijven, gecontroleerd op MRSA-dragerschap.

Uit onderzoek is gebleken dat varkens, vleeskalveren en vleeskuikens vaak besmet zijn met de MRSA-bacterie. Tevens is aangetoond dat intensief contact met deze dieren kan leiden tot overdracht van MRSA naar de mens. Als een besmette veehouder of een van de gezinsleden in een ziekenhuis wordt opgenomen, kan de MRSA-bacterie binnenkomen in het ziekenhuis.

Meer informatie over MRSA

Meer informatie over MRSA, voorzorgsmaatregelen en de behandeling, kunt u lezen in de folder.