Multipel myeloom

Multipel myeloom werd vroeger de ziekte van Kahler genoemd. Het is een aandoening waarbij er sprake is van een kwaadaardige woekering van plasmacellen. Deze woekering vindt plaats in het beenmerg en heeft vaak ernstige schade aan de botten tot gevolg.

Signalen van multipel myeloom

Plasmacellen zijn cellen die in het beenmerg voorkomen en een belangrijke rol spelen bij onze afweer. Plasmacellen maken antistoffen aan, ook wel immuunglobulinen genoemd. Iedere plasmacel kan één antistof aanmaken. In ons lichaam worden duizenden antistoffen aangemaakt, zodat we goed beschermd zijn tegen bacteriën en virussen.

Op het moment dat een plasmacel gaat woekeren, ontstaat er een overmaat van een bepaald soort antistoffen. Dit wordt een monoklonaal eiwit of ook wel M-proteïne genoemd. Dit M-proteïne is aan te tonen in het bloed. Delen van het M-proteïne worden uitgescheiden door de nieren en zijn zo zichtbaar in de urine. Dit wordt Bence Jones eiwit genoemd.

De aanwezigheid van een M-proteïne betekent niet altijd dat er sprake is van een multipel myeloom. Vooral bij een lage concentratie kan een M-proteïne in het bloed nog onschuldig zijn.

Oorzaak van multipel myeloom

Het is niet bekend hoe het multipel myeloom kan ontstaan. Aangenomen wordt dat er ergens in de ontwikkeling van voorlopercellen richting plasmacellen fouten optreden. Daardoor ontstaat een ongecontroleerde groei van kwaadaardige plasmacellen.

Klachten bij multipel myeloom

Door woekering van plasmacellen in het beenmerg worden de botten aangetast. De volgende klachten ontstaan:

  • botontkalking (osteoporose)
  • botbreuken
  • wervelinzakkingen
  • botpijn
  • hypercalciëmie (door botaantasting komt calcium vrij in het bloed, dat kan leiden tot versuffing, verwardheid, dorst, veel plassen en nierbeschadiging)
  • bloedarmoede, doordat plasmacellen rode bloedcellen verdringen 
  • makkelijk bloeden door een tekort aan bloedplaatjes
  • verhoogd risico op infecties door een tekort aan andere antistoffen en witte bloedcellen
  • sufheid, hoofdpijn, slechtziendheid en kortademigheid bij inspanning (dit is een gevolg van een toegenomen stroperigheid van het bloed)

Behandeling van multipel myeloom in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de zorg voor mensen met een hematologische aandoening goed geregeld binnen het oncologisch centrum. Voor de behandeling van vrijwel alle tumoren kunt u bij ons terecht. Dat betekent veel behandelmogelijkheden dichtbij huis. U heeft tijdens het behandeltraject een vast aanspreekpunt.

Onze specialisten overleggen regelmatig met elkaar en collega's uit het Rijnstate en Radboudumc, zodat u de beste behandeling krijgt.

Leven met kanker

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. U kunt te maken krijgen met situaties waarmee u zich geen raad weet. U kunt problemen ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Het helpt u misschien te weten dat er zorgverleners en professionals zijn waarbij u terecht kunt voor vragen en advies. Er bestaat geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u het beste met kanker kunt leven. Iedereen is anders en iedere situatie is anders. Uw stemmingen kunnen erg wisselen. Het ene moment bent u misschien erg verdrietig, het volgende moment vol hoop.

Misschien heeft u het gevoel dat u zelf nergens meer invloed op heeft. Er kunnen onzekerheden spelen zoals: slaat de behandeling aan, van welke bijwerkingen zal ik last krijgen en hoe moet het straks verder. Ook uw partner, kinderen, andere familieleden en vrienden krijgen veel te verwerken. Vaak voelen zij zich machteloos en wanhopig en zijn bang u te verliezen.

U kunt meer grip op uw situatie krijgen door goede informatie te zoeken, een dagboek bij te houden of er met anderen over te praten. Sommige mensen krijgen graag extra ondersteuning van een deskundige. Maar er zijn ook mensen die hun problemen en gevoelens liever voor zich houden. Iedereen verwerkt het hebben van kanker op zijn eigen manier.