Nierfunctiestoornissen

De nieren hebben veel verschillende functies. Ze verwijderen afvalstoffen, zorgen er voor dat er precies genoeg vocht en zouten in het lichaam blijven, regelen de bloeddruk en maken hormonen die zorgen voor voldoende rode bloedcellen en sterke botten. Wanneer u nierfunctiestoornissen hebt werken deze functies onvoldoende.

Oorzaak nierfunctiestoornissen

Er zijn verschillende oorzaken waarom nieren minder goed functioneren. Onderstaande oorzaken komen het meest voor:

  • aangeboren afwijkingen: de nieren functioneren vanaf de geboorte al minder goed. In het begin merkt een patiënt hier vaak weinig van. Maar naarmate iemand ouder wordt, gaat de nierfunctie achteruit.
  • ziekte: bijvoorbeeld suikerziekte en hoge bloeddruk zorgen voor schade aan de nieren. De nieren krijgen moeite om de afvalstoffen en de vochtbalans te reguleren.
  • een vernauwing in de slagader van de nier: de nieren krijgen te weinig bloed en raken beschadigd.
  • door uitdroging of te lage bloeddruk: de nieren krijgen te weinig bloed en functioneren (tijdelijk) minder goed.
  • medicijnen: veel medicijnen hebben een negatief effect op de werking van de nieren. Vooral bij patiënten die nog niet weten dat ze nierproblemen hebben, kunnen medicijnen leiden tot een plotselinge verslechtering.

Oorzaak nierfunctiestoornissen op de IC

Op de intensive care (IC) is de reden van nierfunctiestoornissen vaak uitdroging of een te lage bloeddruk. Ook komen bij patiënten op de IC nierfunctiestoornissen voor waarbij tijdens een operatie de slagader naar de nier toe tijdelijk afgeklemd is geweest. De nieren hebben dan tijdelijk onvoldoende bloed en zuurstof gekregen.

Klachten nierfunctiestoornissen

Patiënten met nierfunctiestoornissen hebben in het begin vaak geen klachten. Als de nierfunctie verder achteruit gaat, kunnen zij problemen krijgen met het uitscheiden van urine. Ze houden dan vocht vast. Dit vocht stapelt zich dan op in de benen en achter de longen, waardoor benauwdheidsklachten kunnen ontstaan. Ook klachten als vermoeidheid, jeuk en sufheid passen bij nierfunctiestoornissen. Dat is als gevolg van het niet kunnen uitscheiden van afvalstoffen. Een verstoorde balans in vitaminen en mineralen kan leiden tot hartritmestoornissen.

Hoe komen we erachter?

We doen bloedonderzoek om de bloedwaarden van de nierfunctie te bepalen. Een hoge waarde kan betekenen dat de nieren hun functie niet goed uitoefenen. Om de oorzaak te bepalen, kijken we ook naar de klachten van de patiënt, de overige ziektebeelden en de gebruikte medicijnen. Soms doen we aanvullend onderzoek in de vorm van een CT-scan of een echo.

Behandeling nierfunctiestoornissen

Als de verminderde nierfunctie komt door medicijnen, dan moet de patiënt daar zo mogelijk mee stoppen. De balans tussen vocht, mineralen en afvalstoffen corrigeren we met medicijnen. Zijn de nieren ernstig beschadigd? Dan krijgt de patiënt soms (tijdelijk) hemodialyse.