Nierziekten

De functie van de nieren zijn onder andere het uitscheiden van afvalstoffen, het regelen van de vochtbalans en de bloeddruk. Bij een stoornis in de nierfunctie, zullen de nieren minder goed in staat zijn het vocht en de afvalstoffen uit te scheiden, wat resulteert in ophoping van schadelijke stoffen in het lichaam.

Wat is de oorzaak van nierziekten?

Er zijn verschillende oorzaken waarom nieren minder goed functioneren.

Er zijn aangeboren of verworven nierziekten en ziektes die de nierfunctie kunnen belemmeren, zoals een hoge bloeddruk en suikerziekte. Zo kan er een aangeboren afwijking aan ten grondslag liggen, waardoor de nieren vanaf de geboorte minder goed functioneren. In het begin merkt een patiënt hier vaak niet veel van, maar naarmate iemand ouder wordt, gaat de nierfunctie achteruit. Omdat deze patiënten minder reserves hebben, zullen zij klachten gaan bemerken.

Een andere, veelvoorkomende oorzaak is schade aan de nieren als gevolg van andere ziekten, zoals suikerziekte of een hoge bloeddruk. Deze kunnen schade aan het filter in de nieren veroorzaken, waardoor ze niet meer alle afvalstoffen kunnen reguleren. Als gevolg van deze balansverstoring krijgen patiënten vaak problemen met de vochthuishouding.

Als nieren te weinig bloed krijgen, raken ze eveneens beschadigd. Dit kan optreden bij een vernauwing in de slagader van de nier. Echter ook als iemand uitgedroogd is, of een te lage bloeddruk heeft als gevolg van een bloedvergiftiging, kunnen nierfunctiestoornissen (tijdelijk) optreden.

Als laatste oorzaak mag ook het medicijngebruik niet worden vergeten. Veel medicijnen hebben een negatief effect op de werking van de nieren. Bij patiënten die al beginnende nierproblemen hebben en dat vaak nog niet in de gaten hebben, kan bepaald medicijngebruik leiden tot een plotselinge verslechtering.

Klachten/ verschijnselen bij nierziekten

Patiënten met nierfunctiestoornissen hebben in het begin vaak geen klachten. Naarmate de nierfunctie achteruit gaat, kunnen zij problemen krijgen met hun vochtbalans, wat resulteert in vocht in de benen en achter de longen. Soms treden deze verschijnselen ook op als iemand een verminderde hartfunctie heeft.

Ook kunnen patiënten die al langere tijd last hebben van nierfunctiestoornissen klagen over vermoeidheid. Het ophopen van afvalstoffen kan leiden tot jeukklachten of sufheid. Een verstoorde balans in vitaminen en mineralen kan bovendien leiden tot een gevaarlijke situatie, omdat het hart voor een deel van mineralen afhankelijk is. Te lage of te hoge waarden kunnen in enkele gevallen leiden tot hartritmestoornissen.

Aandacht voor drinken

Tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen op 26 en 27 maart 2019 lanceerde Alliantie Voeding in de Zorg de Drankenwijzer. Deze helpt nierpatiënten hun fosfaatinname te beperken. Wageningen University & Research analyseerde hiervoor meer dan 70 dranken. Download de Drankenwijzer hier.

Meer informatie?