Onbegrepen huilen

Sommige baby's huilen opvallend veel. Vaak hebben ouders al adviezen van het consultatiebureau en de huisarts gehad. Toch kan het zijn dat het huilen niet (genoeg) vermindert. Dan kunnen ouders met hun baby terecht op onze kinderafdeling. Soms wordt de baby enkele dagen opgenomen.

Tijdens de opname

Tijdens de opname betrekken we u zoveel mogelijk bij de zorg voor uw baby. Samen met u maken we een dagprogramma voor uw baby. Daarin zijn rust, regelmaat en voorspelbaarheid de uitgangspunten. Verder maken we gebruik van Video Interactie Begeleiding. Een camera filmt de interactie tussen u en uw baby. Dit geeft veel inzicht en kan helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen in de omgang met uw baby.

Bij uw kind blijven

Tijdens de opname bent u zoveel mogelijk bij uw baby. Het is ook mogelijk om bij uw baby te slapen. Wij adviseren u echter om thuis te gaan slapen. Zo kunt u tijd nemen om zelf tot rust te komen.

Wie komt u tegen?

Er zijn een aantal artsen en zorgverleners betrokken bij de opname:

  • medisch pedagogisch zorgverlener
  • kinderverpleegkundige
  • zaalarts/kinderarts
  • medisch maatschappelijk werker
  • kinderfysiotherapeut
  • kinderpsycholoog

Naar huis

Als uw baby naar huis mag, vertellen wij onze bevindingen aan het consultatiebureau. U kunt daarna bij hen terecht voor een eventueel vervolgtraject.