Orthostatische hypotensie

Orthostatische hypotensie een dysfunctie van het autonome zenuwstelsel. Dit betreft een bloeddrukdaling bij verandering van de lichaamshouding van liggen naar staan.

Wat is orthostatische hypotensie?

De liggende bloeddruk kan dan geheel normaal of zelfs hoog zijn, maar staand gaat het mis: de bloeddruk daalt. Een lichte daling is geen probleem maar als de daling te groot is, spreken artsen van 'orthostatische hypotensie'.

De bloeddruk wordt normaal geregeld door het zogenaamde 'autonome zenuwstelsel'. Dat is een deel van het zenuwstelsel dat voortdurend actief is, maar waar we zelf nauwelijks tot geen erg in hebben. Het heet ook wel het 'onwillekeurige' of 'vegetatieve' zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel zorgt ervoor dat ons hart slaat en continu bloed door het lichaam pompt, en dat we regelmatig ademhalen.

Ook de bloeddruk wordt door dit zenuwstelsel voortdurend bijgesteld aan de omstandigheden. Staan is zo'n omstandigheid die zo’n aanpassing vereist. Als dit deel van het zenuwstelsel zijn werk niet goed doet, lukt het niet om staande houding, de bloeddruk hoog genoeg te houden.

Klachten bij orthostatische hypotensie

Verschijnselen zijn:

  • slecht zien/zwarte vlekken voor de ogen
  • hartkloppingen
  • duizeligheid/licht gevoel in het hoofd, draaierig
  • bewustzijnsdaling, een paar seconden/ minuten niet aanspreekbaar zijn (syncope)

De verschijnselen kunnen in ernst verschillen.

Oorzaken zijn:

  • medicatiegebruik
  • zout- en vochthuishouding
  • niet goed functioneren van het autonome zenuwstelsel

Orthostatische hypotensie en Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ons ziekenhuis is gespecialiseerd in duizeligheidsklachten. Hierin maken we onderscheid in duizeligheidsklachten naar aanleiding van problemen met het evenwichtsorgaan, klachten die ontstaan vanwege een dysfunctie van het autonome zenuwstelsel, hyperventilatie en andere problemen.