Parkinson

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen waarbij zenuwcellen afsterven. Deze cellen maken de stof dopamine, wat zorgt voor de controle van onze lichaamsbewegingen. Is er te weinig dopamine in het lichaam, dan worden de bewegingen ongecontroleerd. U kunt bijvoorbeeld gaan trillen of traag gaan lopen.

Klachten bij Parkinson

De klachten bij de ziekte van Parkinson zijn divers, maar ze zijn alle terug te voeren op een gebrek aan de stof dopamine. De lichamelijke klachten kunnen zijn:  

  • traagheid  
  • stijfheid  
  • trillen van lichaamsdelen  
  • moeite met het starten van bewegingen  
  • problemen met het evenwicht

Dit maakt het lastig om dagelijkse activiteiten als aankleden, eten, lopen en spreken uit te voeren. Lang niet iedereen heeft al deze klachten. De ernst van de klachten en het beloop van de ziekte verschilt van patiënt tot patiënt.

De diagnose Parkinson

Tijdens uw eerste afspraak doet de neuroloog lichamelijk onderzoek en vraagt u een rondje te lopen. Zo kan de arts uw wijze van bewegen beoordelen. Is er aanvullend onderzoek nodig, dan krijgt u een DAT-scan.

De behandeling van Parkinson

De behandeling van Parkinson gebeurt door een team van zorgverleners. De neuroloog start en controleert de medicatie. Daarnaast krijgt u:

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt samen met ParkinsonNet. Via dit net vind u een groot aanbod van verschillende hulpverleners bij u in de buurt die zijn gespecialiseerd in de behandeling van de ziekte van Parkinson.