Pijn bij kanker

Oncologische pijn is pijn bij kanker. Veel patiënten met kanker hebben te maken met pijn. Dit kan komen door de ziekte zelf, de behandeling of andere factoren. Soms is pijn het eerste symptoom van de ziekte. Pijn kan ook optreden in een later stadium.

Wat is de oorzaak van pijn bij kanker?

Pijnklachten bij kanker kunnen verschillende oorzaken hebben:  

  • pijn als gevolg van weefselbeschadiging: dit kan zijn een snede in de huid of een beschadiging van bot of spierweefsel, maar ook beschadigingen van de ingewanden van de borst en buik
  • zenuwpijn: pijn veroorzaakt door beschadiging van het zenuwstelsel  
  • doorbraakpijn: acute en kortdurende pijn die door langwerkende pijnmedicatie 'heen breekt'

Behandeling van pijn bij kanker

Bij de behandeling van pijn bij kanker is het van belang om de ziekte en de patiënt te begrijpen. En om dit bij de beoordeling en behandeling van de pijn mee te nemen.

Hoe wordt pijn bij kanker ervaren?

Er zijn 4 aspecten die elkaar beïnvloeden en samen de totale pijn vormen die een patiënt ervaart. Dat zijn:  

  • lichamelijke aspecten  
  • psychische aspecten  
  • sociale aspecten  
  • spirituele aspecten

Om tot een goed behandelplan te komen, wordt er naar alle aspecten gekeken. In de meeste gevallen is het goed mogelijk de pijn te behandelen of terug te brengen naar een acceptabel niveau.

Wat kunt u zelf doen?

Tips:

  • zorg voor een goede nachtrust. Wanneer u te weinig of slecht slaapt, wordt u moe en verdraagt u minder pijn. De pijnklachten kunnen toenemen waardoor u slechter slaapt. Probeer deze vicieuze cirkel te doorbreken. Zorg voor een comfortabel bed, prettig zittende nachtkleding en een goed klimaat in de slaapkamer.
  • blijf in beweging. Probeer een goede balans te vinden tussen inspanning en ontspanning.
  • streef naar een gezonde leefstijl. Goede voeding, een gezond gewicht en stoppen met roken dragen hieraan bij.

Vooruitzichten bij pijn

Door de multidisciplinaire aanpak en behandeling bij Ziekenhuis Gelderse Vallei is het vaak mogelijk de pijn te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Emotionele gevolgen van pijn

Pijn kan uw leven sterk beïnvloeden en zelfs leiden tot een gevoel van wanhoop. Pijn kan gevolgen hebben voor uw nachtrust, sociale leven en werk(omgeving). U kunt oververmoeidheid raken en gevoelens van somberheid/depressie ontwikkelen. U bent de grip kwijt op uw leven en er kunnen heftige emoties ontstaan.

Als gevolg van stress kunnen spieren zich te veel aanspannen waardoor de pijnklachten toenemen. Pijn en emoties beïnvloeden elkaar. Misschien maakt u zich zorgen over uw toekomst. Positieve emoties als aandacht, erkenning, begrip, geruststelling, afleiding, ontspanning, veiligheid en vertrouwen kunnen de pijn verlichten en/of verminderen.